Afwerking
Vloeren

Cementgebonden

Als traditionele dekvloer werd doorheen de jaren steeds gebruik gemaakt van cementgebonden chape. Het materiaal daarvoor wordt opgebouwd uit een mix van zand en cement. Vooraleer de chape kan gelegd worden, zal men ter plaatse water toevoegen en het mengsel naar het betrokken oppervlak pompen. In de meeste gevallen zal de cementgebonden chape ook worden gewapend om mogelijke breuken en scheuren tegen te gaan. In regel gebeurt dit met wapeningsnetten uit ijzerdraad, maar ook nylonvezels worden wel eens gebruikt.

Cementgebonden chape bewijst haar nut doordat ze een vlakke ondergrond vormt voor alle soorten van vloerbekleding. Bovendien is ze vochtbestendig, een niet te miskennen pluspunt bij het aanleggen van vloeren.

Men kan verschillende soorten traditionele chape onderscheiden, afhankelijk van de plaatsing en functie.

Hechtgebonden en niet-hechtgebonden chape

Bij een hechte cementgebonden dekvloer komt de chape rechtstreeks op de ondergelegen draagvloer terecht. Zo zal er geen scheidingslaag liggen tussen de twee lagen. Dit kan enkel worden gelegd op voorwaarde dat de betonnen ondergrond geen scheuren vertoont en op zich al voldoende stabiel is om de bovenlagen te dragen. De dikte van de laag varieert tussen de 3 en 5 centimeter. Bij de plaatsing ervan zal men een randstrook voorzien langs de muren om eventueel uitzetten op te vangen en bijhorende barsten te voorkomen. 

Bij niet-hechtgebonden chape zal er wel een plastieken folie worden gebruikt tussen de dekvloer en betonplaat. De beschermende folie voorkomt dat opstijgend vocht doorheen de chape en vloerbekleding dringt. Niet-hecht cementgebonden dekvloeren zullen dan ook voornamelijk gelegd worden wanneer er vochtproblemen kunnen ontstaan door een gescheurde of poreuze ondergrond. Men voorziet dan een laag van minstens 5 centimeter breed.

Zwevende chape

Soms zal er ook sprake zijn van een extra isolerende laag die de dekvloer van de betonplaat scheidt. Deze variant van de niet-hechtgebonden dekvloer heet de zwevende chape en wordt gebruikt om verlies van temperatuur te vermijden en geluidsoverlast tegen te gaan. Zwevende cementgebonden chape zal altijd gewapend zijn en wordt gescheiden van de muren door een isolerende band.

Uitvullingschape 

De enige functie van uitvullingschape is het wegwerken van leidingen, kabels en eventuele oneffenheden. Onder andere bij de aanwezigheid van vloerverwarming zal uitvullende chape van nut zijn. De eigenlijk afwerkende chapelaag komt dan hier bovenop. 

Hellingschape 

Voor de volledigheid vermelden we ook hellingschape, hoewel dit meer te maken heeft met daken. Deze chapevorm wordt immers gebruikt om een zekere hellingsgraad aan te brengen bij platte daken om de afvloeiing van regenwater te bevorderen.