Afwerking
Wanden en plafonds

Eigenschappen

Wie kiest voor een verlaagd plafond doet dit om esthetische of louter technische redenen. Wat de reden ook is, de keuze is sowieso terecht. Waarom zou jij kiezen voor een vals plafond?

Esthetisch

Een verlaagd plafond kan er gewoonweg goed uitzien. In vele woningen zoals oude herenhuizen en hoeves, rijp voor renovatie, vinden we erg hoge kamers terug. Plafonds die twee verdiepingen hoog lijken te reiken zijn schering en inslag. Maar ook lagere maar uitgestrekte kamers kunnen wel iets gebruiken dat de eenzijdigheid wat breekt. 

Hoge ruimtes kan je door middel van een verlaging snel weer gezellig maken. De illusie van een kleinere ruimte bevordert bij velen toch het gevoel van genegenheid en geeft meer warmte dan een bombastische kamer. Te grote ruimtes of ruimtes met gecombineerde functies kunnen dan weer baat hebben bij niveauverschillen in de plafondzetting. Zo kan je onderverdelingen maken en bepaalde plaatsen in de spotlight zetten zonder aan leefruimte in te boeten. Door slim gebruik te maken van reliëf, in combinatie met verlichting en afwerkingsmaterialen kan je eender welke plaats in het huis accentueren. 

Naast het plaatsen van het nieuwe plafond kan je de uitstraling van je woning ook verbeteren door oude plafonds te bedekken. Zo kan je beschadigingen, barsten, ruwe oppervlakken of vroegere plafondbekleding doen vergeten door er een tweede plafond onder te zetten. Bovendien kan je het nieuwe plafond afwerken hoe je zelf wil.

Technisch

Een lager plafond kan op zich al helpen bij de verlaging van je energiekosten. Hoe kleiner de ruimte, des te minder er zal moeten verwarmd worden. Daarbovenop kan het materiaal dat je gebruikt voor het verlagen bijdragen aan de isolatie van je huis. Isolerend materiaal kan makkelijk worden verwerkt in een vals plafond. Ook op vlak van geluidsisolatie is de meerwaarde ervan bijna meteen te voelen. 

In tweede instantie biedt het verlaagde plafond onderdak aan tal van technieken die sowieso in elke woning moeten aanwezig zijn. Het is de perfecte plaats om elektrische bekabeling, sanitaire leidingen en afvoerkanalen in onder te brengen. Uiteraard zal ook verlichting meteen in het plafond kunnen worden verwerkt, inclusief de bekabeling. Zo heb je één mooi geheel zonder dat er extra moet worden geboord. Ook het ventilatiesysteem kan makkelijk langs daar geplaatst worden en verbonden worden met andere kamers wat de luchtcirculatie binnen de woning ten goede komt.

Plafondhoogte

Wat precies de ideale hoogte is van je plafonds is een heel subjectief onderwerp en hangt grotendeels af van je eigen voorkeuren en lengte. Voor zover je jezelf comfortabel voelt en je geen opgesloten of belemmerend gevoel ervaart, zal er op zich geen probleem zijn. Is dit wel het geval wordt het misschien tijd om een oplossing te zoeken en je plafondhoogte aan te passen. 

Er zijn verder ook geen wettelijke bepalingen wat betreft plafondhoogtes, dus je beslist zelf, in samenspraak met je architect en eventuele andere partners, vrij over hoe hoog je kamers zullen zijn. Over het algemeen zal dat bij leefruimtes minstens 250 centimeter hoog zijn, slaapkamers starten meestal bij 200 centimeter hoogte.

Wanneer je je plafond ook nog eens wil verlagen, hangt dit af van wat je precies wilt bereiken. Wanneer je dit doet om louter esthetische redenen, kies je uiteraard zelf hoe veel je je nieuwe plafond wilt laten zakken. Heb je beslist om bijkomend te isoleren dan hou je best een maximaal verschil van 25 centimeter in acht. Voor verlichting reken je dan weer best op zo’n 15 centimeter.