Ik verbouw
Verbouwdossier

Verbouwdossier

Voorafgaand aan elk renovatieproject zal je als bouwheer een verbouwdossier moeten opstellen. Het dossier bevat een aantal plannen, geschreven en getekend, getuigschriften en andere documenten die in hun geheel een leidraad vormen voor de aannemers en werkmannen. Zo hebben ze een beeld van wat de opdracht inhoud, hoe ze moeten te werk gaan en met welke materialen ze aan de slag zullen gaan. Bovendien geldt dit dossier als grondslag waarop ze hun offertes zullen baseren. Het verbouwdossier maakt de belangrijkste maatstaf uit van het hele project, waarop men steeds kan terugvallen in geval van onzekerheid of discussie.

Het uitgebreide dossier bestaat uit een aantal onderdelen die elk op zich een welbepaalde functie hebben. Het verbouwplan met detailtekeningen beschrijft de renovatiewerken die zullen plaatsvinden tot in het detail in zowel woord als beeld. Het lastenboek beschrijft de chronologische volgorde van de werken, alsook de gebruikte materialen, de rechten en plichten van alle betrokkenen en alles wat te maken heeft met de uitvoering van de werken. Op basis daarvan worden offertes gemaakt. In de meetstaat wordt bovendien per materiaal uitgerekend hoeveel ervan zal nodig zijn om de renovatiewerken te volbrengen.

Het dossier heeft niet enkel als doel om de aannemers te helpen maar geldt daarnaast ook als basis om je omgevingsvergunning aan te vragen. Om die reden zal de aanvraag daartoe ook vaak opgenomen worden in het dossier, samen met de getuigschriften voor veiligheid, ventilatie, EPB-normen, etc. Het belang van het dossier kan dus niet genoeg worden benadrukt.