Grondwerken
Vloerplaat

Vloerplaat

De vloerplaat is een betonnen plaat van zo’n 12 tot 15 centimeter dik die op een effen grond wordt gegoten. Hierop worden alle muren van je huis gebouwd. Het is de simpelste manier om je huis te funderen. De vloerplaat is echter geen dragende structuur. Omwille van de stabiliteit moet ze omringd worden door funderingssleuven die wel de nodige steun bieden aan de draagmuren van je woning. Ze mag dus niet worden verward met de funderingsplaat, die op zichzelf wel een dragende structuur is.

Opbouw

Om een vloerplaat te kunnen leggen is er niet erg veel werk nodig. De dragende kracht verkrijgt ze door de onderliggende sleuffundering. Daarvoor wordt eerst een minimum aan grond afgegraven. Om te zorgen dat er later geen problemen komen met vocht, wordt een licht zandbed van ca. 5 cm dikte aangelegd waarop een waterdicht membraan komt te liggen. Vervolgens wordt de vloerplaat gegoten tot een dikte tussen de 12 en 15 centimeter. Zodra deze verhard en droog is, kan men verder gaan met de werken. In sommige gevallen worden er ook wapeningsnetten in de platen verwerkt om toch nog wat extra stevigheid te kunnen bieden. Dit zal minder gebeuren omdat men dan eerder voor echte funderingsplaten zal kiezen. De vloerplaat zelf zal enkel lichte muren kunnen dragen. 

Voor- en nadelen

Het nut van de vloerplaat ligt hem in de kostprijs. Die is lager dan die van een funderingsplaat en zal in combinatie met funderingssleuven nog steeds goedkoper uitkomen dan een funderingsplaat. Een vloerplaat leggen vereist immers minder materiaal en werk, aangezien er geen grond uitgegraven moet worden. Buiten wat omringende losse grond afgraven, moet het terrein enkel wat effen worden gemaakt als dat nog niet het geval is. Een vloerplaat is zo de simpelste oplossing om een gebouw te funderen.

Naast het feit dat een vloerplaat niet-dragend is, heeft ze nog een groot nadeel. Vloerplaten kunnen niet gecombineerd worden met kelders of kruipkelders. Zo verlies je dus wel een heel stuk mogelijke ruimte.

Verdiepingen

Ook de platen tussen verschillende verdiepen worden vloerplaten genoemd. Die zijn vanzelfsprekend geen onderdeel van de grondwerken.

Bij deze vloerplaten doet men er goed aan om vooraf aan al de openingen te voorzien voor bijvoorbeeld de trap, leidingen en luchtkanalen. Dit kan uiteraard achteraf ook, maar dat zorgt opnieuw voor extra werk en kosten. 

Om het gieten van vloerplaten op verdiepingen goed te doen verlopen, zal men gebruik maken van bekistingen. Die komen aan de zijkanten van het bouwwerk en rondom de openingen voor de trap, etc. Hun doel is er voor te zorgen dat de vloeibare beton niet van het gebouw loopt.

Meestal zullen hier wel ijzeren netten worden in verwerkt om de vloerplaten extra te wapenen tegen druk en gewicht. Zo worden ook verschillende vloerplaten op eenzelfde verdiep aan elkaar bevestigd wanneer die niet in één keer kunnen worden gegoten.