Grondwerken
Funderingen

Gevolgen

Voor ieder probleem is er natuurlijk een oorzaak en dat is niet anders bij funderingen. De meest indringende gevolgen van problemen bij funderingen kunnen worden teruggeleid naar instabiliteit, barsten en scheuren. We gaan hier verder nog even kort op in.

Verzakkingen en instabiliteit

Verzakkingen zijn het meest opvallende gevolg van de aantasting van funderingen. De meeste gebouwen hebben een zekere elasticiteit opdat ze opgewassen zouden zijn tegen lichte aardschokken en beperkte verzakkingen zouden kunnen opvangen. Wanneer de verzakking te omvangrijk wordt, zal ook de constructie het gewicht niet langer kunnen verdelen, zodat schade onvermijdelijk wordt.

De symptomen ervan kan je haast niet missen. Scheve vloeren, ramen of deuren die moeilijker open en toe gaan, scheuren in de muur en vloer of “gewoonweg” het hele huis dat overhelt. De grootte en vorm van de scheuren en de helling van de vloeren kunnen wel een aanwijzing geven over welke soort van verzakking heeft plaatsgevonden. Aan de hand hiervan kunnen experts het probleem opsporen en aanpakken. 

kraak in de muur

Scheuren

Scheuren in steunmuren, draagvloeren en de fundering zelf zijn eigenlijk meer een direct gevolg van een verzakking. Ze komen voort uit onaangepaste funderingen, door de zetting van de grond na een verandering in het grondwaterpeil of door trillingen. Waar er scheuren te vinden zijn, zal men dikwijls ook vochtproblemen hebben. Schimmels, paddenstoelen en vlekken zullen zich doorgaans gaan vestigen waar water, lucht en voedsel te vinden zijn. De scheuren zorgen met de plotse vrijstelling aan lucht voor nieuwe kweekplaatsen.

Niet alle scheuren zijn weliswaar het gevolg van funderingsproblemen of betekenen meteen een groot stabiliteitsrisico. Scheuren zullen zich in de eerste plaats vooral kenbaar maken op de plaatsen die het minste weerstand bieden. Het is wanneer ze zich over de hele constructie gaan verspreiden, dat er een blijvende verzwakking van het gebouw kan worden veroorzaakt. Raadpleeg daarom best steeds een expert om uit te zoeken hoever de schade al is gevorderd.

Hoogteverschillen met straat/buren

Het is mogelijk dat door aanhoudende problemen en verzakkingen het huis plots veel lager (of hoger) komt te liggen dan dat van je buren. Ook het verschil met aansluitende wegen kan voor extra hinder zorgen als er niet snel een oplossing voorhanden is.