Grondwerken
Funderingen

Oorzaken

Problemen met funderingen kunnen zich te pas en te onpas voordoen, maar zijn bijna altijd het gevolg van een aantal welbepaalde oorzaken. We zetten ze graag eventjes voor je op een rij.

Gebrekkige ondergrond of gebrekkig onderzoek?

Ook al spreken we wel van gebrekkige ondergrond, correcter is misschien wel een gebrekkig grondonderzoek. Wanneer er voldoende onderzoek gedaan is naar de bodemsamenstelling van de bouwgrond zal men in principe amper voor voldongen feiten komen te staan. Men kiest de juiste fundering voor de juiste ondergrond. Als je op een zandgrond niet opteert voor een funderingsplaat, dan weet je dat de kans groot is dat er op termijn een grote kans is op verzakkingen. Een grondig onderzoek voorkomt 95% van alle toekomstige klachten.

Vaak is er ook louter sprake van slechte ontwerpen. Één klein detail kan ervoor zorgen dat de hele fundering instabiel kan worden. Een paal of steunpunt vergeten kan snel gebeuren.

Schommelingen in het grondwaterpeil

Grondwater is een lastige klant bij de beginfase van elk bouwproject, zeker bij het leggen van funderingen. Zowel het stijgen als het dalen van het grondwaterpeil kan nefaste gevolgen meebrengen voor een woning. 

Een afname van de hoeveelheid grondwater, ook wel droogstand, is vooral uiterst schadelijk voor paalfunderingen. Niet enkel kan dit ervoor zorgen dat de grond door het grondwater wordt meegezogen en dus samen met het waterpeil naar beneden zakt. Bovendien zullen de palen boven het grondwater uitkomen, wat rotting en schimmelvorming met zich meebrengt. Bij de andere funderingsmethoden zal de verandering van het grondwaterniveau verzakkingen teweegbrengen. Mogelijke redenen van grondwaterdaling zijn de aanwezigheid van ‘drinkende’ bomen, grote droogte, lekkende rioleringen of verschuivingen van de bodemlagen.

Ook wateroverlast kan een invloed hebben op de huisvesten. De bodem, die vaak heel poreus is, zal het water opnemen en vervolgens zelf uitzetten. Zo wordt de woning en haar fundering omhoog gedrukt. Het kan dan gebeuren dat er barsten en scheuren ontstaan in de ruwbouw en funderingen of dat bij paalfunderingen de woning boven de palen wordt geheven. Naast aanhoudend regenweer kunnen ook een gebrek aan drainage of openbare werken met lekken regelmatig als daders van stijgend grondwater worden gevat.

putten, fundering

Trillingen

Aanhoudende trillingen kunnen van grote invloed zijn op je funderingen en muren. Het spreekwoord “op zijn grondvesten daveren” heeft niet zomaar een negatieve bijklank. Trillingen vinden hun oorsprong in verscheidene gebeurtenissen. De meest opvallende, en bij ons minst voorkomende, reden is natuurlijk een aardbeving. Kleinere aardtrillingen zullen in België echter vaker het gevolg zijn van bouw- en sloopwerken. Vooral wegenwerken zijn een grote boosdoener, net zoals het wegverkeer op zich. Zwaar vrachtwagenverkeer heeft een niet te onderschatten aandeel in stabiliteitsproblemen bij huizen. 

De snelheid en frequentie waarmee verzakkingen bij funderingen op staal zich voordoen, nemen toe naargelang de sterkte van de trillingen en de nabijheid van de bron. Ook bij paalfunderingen zijn oudere palen in slechte conditie vaak niet opgewassen tegen hevige vibraties, waardoor hun kwaliteit en stevigheid vermindert en ze gaan doorhangen.

Extra druk

Er komen situaties voor waarbij er plots een extra druk komt te liggen onder of tegen de funderingen. De druk die water kan veroorzaken hebben we reeds besproken. Maar er bestaan ook boomsoorten wiens wortels zo sterk of indringend zijn dat ze niet enkel straten maar ook funderingen grondig kunnen aantasten. Over straten gesproken: naast de trillingen die vrijkomen bij wegenwerken, kan ook de verplaatsing van grond en het verhogen of verlagen van de nabije omgeving van de woonst funderingsproblemen tot gevolg hebben. Zo kan het hele gebouw kantelen of kunnen er stukken fundering naar boven worden gedrukt.

Bacteriën en schimmels

Bacteriën en schimmels vinden in houten palen hun ideale voedingsbron. Gecombineerd met grondwater en voldoende aanvoer van zuurstof zullen schimmels zich zo vastbijten op de houten funderingen en deze tot in de kern aantasten. Bacteriën hebben die zuurstof zelfs niet nodig. Beide boosdoeners zorgen ervoor dat de paalfundering haar draagkracht verliest en de woning gaat hellen. Zoals eerder vermeld vind je onder de oorzaken hiervan onder andere lekkage en verregaande droogte.