Dak
Dakconstructie

Compactdak

De laatste jaren duikt er ook steeds meer een vierde soort plat dak op: het compactdak. Hier wordt isolatiemateriaal geplaatst tussen een dampscherm en de houten ondergrond tussen de draagbalken. Dit betekent dan ook dat deze dakvorm enkel mogelijk is bij daken met een houten draagvloer. Het contrast met het koude platte dak is dat het compactdak niet verlucht wordt met buitenlucht. Hiervoor doet men beroep op een intelligent dampscherm. Vooral voor woningen waarbij men beperkt is in beschikbare hoogte, zal een compactdak de aangewezen keuze zijn.

Deze opbouwmethode is veruit de goedkoopste bij renovatie, ook al omdat er gebruik gemaakt kan worden van goedkoper, niet-drukvast isolatiemateriaal. Om condensatie te vermijden volgt men best wel een heel aantal voorwaarden waaraan men moet voldoen vooraleer over te gaan tot het plaatsen van een compactdak.