Dak
Dakconstructie

Koud plat dak

Bij een koud plat dak bouwt men de isolatie onder de dakbedekking en dakvloer. De dragende constructie (dakvloer) zal als het ware aan de ‘koude zijde’ van de isolatie te vinden zijn. Boven het plafond komt dan een dampscherm te liggen. Ventilatie is bij deze methode noodzakelijk. Voor een koud plat dak wordt in principe geopteerd wanneer de dakbedekking nog in goede conditie is. 

In realiteit wordt deze opbouwwijze amper nog toegepast. Niet alleen ontstaat er condensatie als het dak niet voldoende geventileerd is, het ventileren op zich is niet steeds voor de hand liggend. Het dampscherm is ook een risicovolle factor aangezien het snel kan beschadigen en er geen echt sluitend isolatievlak kan worden gecreëerd. Daarvoor wordt het te vaak onderbroken door bv. balken en elektrische leidingen. Door de opbouw van een koud dak wordt de dakvloer ook niet beschermd tegen uitzetten in de zomer en inkrimpen in de winter zodat er barsten in de constructie kunnen verschijnen. 

Een koud plat dak kan wel een laatste optie zijn om te isoleren wanneer het om eender welke reden niet mogelijk blijkt om te kiezen voor een andere dakvorm.