Dak
Dakconstructie

Plat dak

Doorheen de jaren is er een soort van haat-liefdeverhouding ontstaan tussen de Belg en platte daken. Als Belg klagen we al eens graag over het weer, en ook hier is de link niet ver te zoeken. Het platte dak heeft immers de reputatie meegekregen dat het niet voldoende aangepast is aan ons regenachtige klimaat.

Het klopt dat waterdichting en dakbedekking bij platte daken verre van perfect waren. Door de technische en technologische evolutie van vooral afdichtingsmaterialen is de tegenstelling met hellende daken op dat vlak nagenoeg weggewerkt.

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, zullen platte daken nooit écht plat zijn. Om voldoende afvloeiing van regenwater te verzekeren, zal er steeds een beperkte hellingsgraad nodig zijn. Die zal meestal tussen de 2 à 5 graden vallen. We onderscheiden de soorten platte daken vanzelfsprekend niet op hun vorm, maar wel naargelang de opbouwwijze van de isolatie.

Voordelen plat dak

Goedkoop. Platte daken kennen in het algemeen een lagere bouwkost dan hellende daken. Dit voornamelijk op dat ze eenvoudig en snel geplaatst worden.

Een plat dak laat je toe om ruimte te creëren. Zo kan je er een terras, balkon, tuin en zelfs parkeerplaats van maken. Bovendien is er geen verloren ruimte bij een plat dak zoals bij een hellend dak wel het geval is. Ook kan er groendak worden op aangelegd.

Ondanks dat er bij een plat dak vaker aandacht moet besteed worden aan het onderhoud, is het wel makkelijker te onderhouden.

In een plat dak worden vaak ook ‘gaten’ geboord om extra openingen te creëren in je huis om licht door te laten bv. lichtkoepels en lichttunnels.

Moderne uitstraling. Een plat dak geeft de woning een erg verfijnde look.

Makkelijker te isoleren.

Nadelen plat dak

Minder duurzaam. Doordat het platte dak langer wordt vrijgesteld aan neerslag, krijgt de dakbedekking ook langer en meer te verduren. Daardoor zal er sneller schade ontstaan. Hieraan gelinkt zijn de onderhoudskosten die een plat dak met zich meebrengt. Een plat dak zal veel vaker moeten onderhouden worden wil men geen problemen krijgen. Door de vrijstelling aan lucht en water zal er ook meer mosvorming ontstaan.

Minder waterdicht. Platte daken krijgen op lange termijn meer te maken met infiltraties en condensatie, die schade kunnen berokkenen aan je dakconstructie, isolatie en muren.

Door de minder goede waterafvloeiing kan er plasvorming ontstaan, die andere nadelen in de hand kunnen werken.

Louter stedenbouwkundig worden platte daken niet overal toegestaan om het uiterlijk van een straat of wijk zo gelijkvormig mogelijk te houden. Kijk dus steeds de reglementen na.