Dak
Dakconstructie

Snelbouwsteen

Bij traditioneel bouwen maken we naast betonblokken ook steeds vaker gebruik van snelbouwstenen voor het bouwen van de binnenmuren en het binnenspouwblad. De bouwblokken worden gemaakt uit gebakken aarde en worden ook gewoon baksteenblokken genoemd.

Kenmerken

Snelbouwstenen hebben een aantal specifieke kenmerken die hun stijgende populariteit verklaren.

  • De bouwstenen hebben een groot formaat wat hen heel functioneel maakt en ervoor zorgt dat de binnenmuur sneller kan worden gezet. Er zijn ook kleinere, minder gebruikte formaten maar die dienen niet als basismateriaal voor dragende muren.
  • Ze zijn geperforeerd. Hierdoor zijn ze lichter, makkelijker vast te nemen en te plaatsen bij het bouwen en een hogere isolatiewaarde.
  • Ondanks de perforaties komen ze wel tekort wat betreft thermische isolatie ten opzichte van andere bouwblokken. Intussen bestaan er wel al beter isolerende snelbouwblokken.
  • Relatief makkelijk te plaatsen door verschillende nieuwe mogelijkheden. De blokken worden meestal gemetseld met dikke mortelvoegen. Tegenwoordig bestaan er varianten die verlijmd kunnen worden. Verder zijn er ook types die werken met een tand- en groefsysteem om het rendement nog naar boven te trekken.

Isolerende snelbouwstenen

Doordat de klassieke baksteenblokken niet hoog scoren qua thermische isolatie en er een toenemende vraag is naar energiezuinige bouwmethodes, wordt er steeds meer gekozen voor isolerende snelbouwstenen. Merknamen en typenamen van deze bouwstenen herkent men doordat ze vaak voorafgegaan worden door de voorvoegsels ‘poro’ (poreus), ’thermo’ (thermisch) en ‘iso’ (isolerend). Die hebben nog grotere perforaties of zijn volledig hol. Ze worden nog steeds gemaakt van gebakken aarde, maar met iets meer luchtbellen. De luchtbellen die zich binnenin de textuur van de blokken bevinden, zorgen voor een bijkomende isolatie tegen temperatuursverschillen. Meestal worden ze verlijmd met een dunne voeg.

De poriën zorgen er wel voor dat de akoestische isolatie lager zal liggen en de bouwstenen ook minder draagkrachtig zullen zijn. Dit laatste probleem kan worden opgelost door de steen extra dik te maken. Daarnaast zijn ze natuurlijk iets duurder dan hun klassieke tegenhangers, maar dit wordt op termijn terugverdiend door een vermindering van de energiekosten. Qua verdere opbouw, afmetingen en plaatsing lopen ze gelijk met de gewone baksteenblokken.

Ook op vlak van akoestische isolatie zijn er verschillende mogelijkheden bij snelbouwstenen. In tegenstelling tot de thermisch isolerende bouwstenen zal men hier gebruik maken van massieve blokken, in plaats van holle. Deze worden vooral gebruikt in omgevingen met zware geluidshinder door de nabijheid van drukke verkeerswegen of industrie. Deze soort zal dan minder thermisch isolerend zijn, wat kan worden opgelost door een bijkomende isolatielaag.