Dak
Dakgoot en afvoer

Soorten

Voor de afwerking van je dak vervullen dakgoten een essentiële functie. Ze zorgen immers voor de afvoer van regenwater en meegekomen vuil, maar beschermen ook je muren tegen waterschade en schimmelvorming. Afhankelijk van je dak kan je kiezen voor verschillende vormen met elk hun voor- en nadelen. Bovendien zal je het type dakgoot ook aanpassen aan het uiterlijk van je woning. Zo zullen je dakgoot, dak en woning ook qua uiterlijk één groot geheel vormen. De meest voorkomende soorten zijn de hanggoot en de bakgoot, maar ook daarnaast zijn er nog andere vormen te verkrijgen. We zetten de mogelijkheden even op een rijtje.

Hanggoot

De hanggoot, of ook wel mastgoot, is een meestal halfronde dakgoot. Dankzij de vorm ervan zal regenwater sneller doorstromen dan bij andere types van dakgoot. Daardoor zal ze minder snel verstopt komen te zitten. Hanggoten worden meestal aan de buitenzijde van de muur bevestigd door middel van een beugel. Soms wordt er ook gebruik gemaakt van binnenbeugels. De beugels zorgen voor een stevige en eenvoudige bevestiging. Aan de andere kant moeten de beugels wel goed worden onderhouden en moet men ze regelmatig controleren op schade. In se zijn mastgoten goedkoper dan hun tegenhangers.

Waar hanggoten vroeger voornamelijk bestonden uit hout, is het nu zink dat het voortouw neemt. Ook metalen zoals aluminium, koper en staal bieden hun sterktes aan de dakgootvorm.

deel van zwart dak

Bakgoot

Nog vaker dan de hanggoot zien we in België de bakgoot, vooral bij oudere en traditionele huizen. Deze goot is rechthoekig van vorm met een platte bodem. De soort van goot legt men bovenop de muur, of wordt aan de buitenkant van de muur bevestigd door middel van gootklossen (kleine houten plankjes). Wanneer deze bovenop de muur komen te liggen, worden ze al bij de ruwbouw in de kroonlijst verwerkt. Dit zorgt ervoor dat ze snel gemonteerd kunnen worden en ze vaak ook onzichtbaar zullen lijken. Dit zorgt voor een strak uiterlijk met een duidelijke scheiding tussen dak en muur.

Door de relatief grote breedte en het gebruik van massieve planken of platen, zullen bakgoten beloopbaar zijn en makkelijk te onderhouden en herstellen. Die zelfde karaktertrek maakt ze wel minder flexibel. Ze zijn vooral te verkrijgen in metalen als zink, aluminium en roestvrij staal en pvc. De bekleding van de goot gebeurt vaak ook in EPDM.

man werkt aan dakgoot

Kilgoot

Een kilgoot komt voor waar twee schuin aflopende dakvlakken elkaar raken. Dit zorgt voor schuine afwatering naar een andere, lagere dakgoot en verkleint de kans dat er lekkage ontstaat. De kilgoot heeft een minimale breedte van 15 centimeter en bestaat uit verschillende stukken die elkaar overlappen. Een nauwkeurige installatie garandeert een goede waterdichting en afloop.

De afwerking van kilgoten gebeurt meestal in zink, koper, lood en EDPM. Prefab kilgoten bestaan er in alle kleuren. De afwerking en installatie moeten wel erg nauwkeurig en voorzichtig gebeuren, wil men schade vermijden. Onderhoudsvriendelijk zijn ze wel.

huis

Zakgoot

Een zakgoot is een variant van de kilgoot, in die zin dat ze horizontaal tussen twee hellende daken ligt. Ze zijn vooral terug te vinden bij oudere, halfopen bebouwingen. Ze bestaan nagenoeg altijd uit zink of kunststof. In praktijk wordt deze techniek amper nog toegepast.

Zakgoten zijn groter en breder doordat ze water van meerdere daken moeten opvangen. Dit maakt hen dus wel erg geschikt voor grote hoeveelheden water. Ze zijn makkelijk te installeren, maar niet altijd goed bereikbaar.

Verborgen dakgoot

Een verborgen of verholen dakgoot is eigenlijk een systeem dat gebruikt wordt voor het afvoeren van regenwater bij dakkapellen. De goot wordt onder de dakpannen gemonteerd en voert zo het water af dat van de zijkanten van de kapel loopt. Doordat ze verborgen is, zorgt dit voor een strakke, fraaie afwerking. Het maakt ze wel moeilijk te bereiken voor herstellingen of onderhoud.