Grondwerken

Grondwerken

Grondwerk is de eerste fase in het effectieve bouwproces. Het is een ruim begrip dat een aantal voorbereidende werkzaamheden omvat. In de eerste plaats gaat het over allerhande graafwerken zoals onder andere het uitgraven van funderingen, rioleringen, zwembaden en opritten. Ook het aanbrengen en afvoeren van grond(stoffen) en het effenen van je perceel zullen deel uitmaken van de grondwerken. In se is het dus alles wat je moet doen om een stevige ondergrond te voorzien waarop jij je droomwoning kan bouwen.

In het verlengde daarvoor zal men ook het aanleggen van funderingen, rioleringen, vloerplaten en andere ondergrondse of dragende structuren beschouwen als grondwerken. Ook zij komen dus hieronder aan bod.