Grondwerken
Aanbrengen en afvoeren van grond(stoffen)

Doorstromer

Een doorstroomboiler is een alternatieve manier om warm water te voorzien. Het water in een doorstromer, of ook wel geiser, wordt enkel opgewarmd wanneer men dit vraagt. Dit staat in contrast met een klassieke boiler waarbij warm water al wordt opgeslagen.

Werking

Een doorstromer warmt pas water op wanneer men hiernaar “vraagt”. Dit gebeurt bij het opendraaien van de warmwaterkraan. Op dat momenteel registreert een schakelaar de vraag naar warm water waardoor de brander in werking wordt gezet. Deze laat het water door een warmtewisselaar stromen zodat het opwarmt.

Je kan zelf kiezen welke brandstof gebruikt wordt voor de brander.

badkamer

Voordelen

Een doorstroomboiler is vooral voordelig voor mensen die slechts op vaststaande momenten van de dag warm water nodig hebben. Zo wordt het water enkel opgewarmd wanneer het echt nodig is en hoeft het niet de hele dag door warm worden gehouden. Dit zou namelijk onnodige energieverlies betekenen.

Een geiser neemt veel minder plaats is dan een klassieke boiler. Men hoeft geen water op te slaan dus een tank is hiervoor niet nodig. Dit is dus vooral geschikt voor kleinere woningen en appartementen.

Er zal in tegenstelling tot een gewone boiler nooit een tekort zijn aan warm water. Het water wordt op het moment zelf opgewarmd en dat kan zoveel zijn als men zelf wilt. Bij de klassieke variant kan men enkel het water uit de tank zelf gebruiken. Wanneer dit verbruikt is, kan het lang duren eer er opnieuw voldoende water is opgewarmd.

Bovendien zal het verbruik beperkter zijn, wat leidt tot een voordeligere energierekening. Er zal namelijk enkel energie worden verbruikt wanneer er ook effectief warm water wordt gevraagd.

Nadelen

Geisers zijn niet zo krachtig en hebben dan ook een mindere capaciteit. Zo kunnen ze per minuut minder warm water leveren. Ook wanneer verschillende punten warm water nodig hebben tegelijk zal de warmte moeten gedeeld worden. Dit kan merkelijk lagere temperaturen tot gevolg hebben.

Bovendien kan het wel zijn dat het iets langer duurt om echt warm water te krijgen. Zo verlies je ook wel weer aan (warm) water.

Doorstroomboilers zijn duurder dan je klassieke boiler. Ze halen dit verschil wel deels op doordat ze minder energie vereisen.