Grondwerken
Aanbrengen en afvoeren van grond(stoffen)

Hoe ontstaan mos en algen op je dak?

Mos is eigenlijk de verzamelnaam voor verschillende kleine, soms microscopische planten die heel erg dicht bij elkaar groeien. Ze hebben geen wortels maar kunnen zich wel vasthechten. Ze ontstaan onder invloed van water en een gebrek aan zon, waarbij oriëntatie ook een rol zal spelen. Zo ontstaan ook algen, die je herkent door de donkergroene, matte kleur. Op daken komen mos en algen voor op plekken die lang vochtig zijn. Om ze te voorkomen is het dus goed om stilstaand of blijvend vocht zo snel mogelijk op te lossen. Oneffenheden verwijder je dan weer zo snel mogelijk zodat er geen water kan blijven staan en mos geen plaats vindt om zich aan te hechten.

Vooral in bosrijke omgevingen krijgen mossen en algen vrij spel. Bomen spelen een grote rol in de vorming van mos om verschillende redenen. Bomen en andere hoge planten belemmeren zonlicht en wind. Dit wil zeggen dat vochtige plaatsen op een dak minder snel verdampen of weggevoerd worden. Naast schaduw geven bomen ook naalden en bladeren af, die wanneer zijn op het dak belanden water opnemen en tegenhouden. Diezelfde bladeren en naalden zullen aan de boom zelf ook nog systematisch langer water blijven afgeven door middel van dauwdruppels. Op die manier bestaat er tussen de mossen en de bomen een verbond waar je dak moeilijk tegen bestand is.

Er is geen enkel dak dat kan ontsnappen aan mosvorming, ongeacht de vorm of het materiaal. Sommige factoren werken het wel in de hand. Zo zullen rieten daken sneller en vaker last hebben, doordat ze meer water opvangen. Ook de hellingsgraad van het dak zal ertoe doen. Bij platte daken zal er sneller mos ontstaan dan op hellende daken. De ventilatie speelt dan weer een rol bij het droogproces.