Grondwerken
Aanbrengen en afvoeren van grond(stoffen)

Sleutel-op-de-deur

De bouwsector is een heel dynamische en diverse wereld. Er zijn zoveel beschikbare mogelijkheden dat er geen enkel huis op de wereld volledig hetzelfde hoeft te zijn. Dat kan  fijn zijn voor wie absoluut wil kiezen voor een uniek eindresultaat. Minder evident is het voor wie de tijd niet heeft om regelmatig een plaatsje vrij te maken in een overvolle agenda om zich volledig te focussen op de bouwwerken. Maar een druk leven mag niet beletten dat je je dromen over een nieuwe thuis moet aan kantschuiven. Voor die mensen is er de populaire sleutel-op-de-deurformule waarbij één bedrijf het hele project voor haar rekening neemt. Het enige wat je te doen staat, is een aantal weloverwogen beslissingen nemen, je wensen meedelen aan de bouwfirma en je op je gemakje in de zetel ploffen. Je sleutel-op-de-deurpartner neemt al je zorgen over tot je droomhuis er staat.

Werkwijze

Wanneer je je huis laat bouwen volgens de sleutel-op-de-deurformule neemt een gespecialiseerde bouwfirma alle werken van het bouwproces voor haar rekening, tegen een vaste prijs en binnen een vooropgestelde termijn.  Zo levert ze met betrekkelijke zekerheid je instapklare woning zonder dat je zelf veel tijd verliest met het zoeken naar aannemers en het voortdurende controleren van de werken. Maar hoe gaat dit nu precies in z’n werk?

Eenmaal je het bedrijf waarmee je wil samenwerken hebt gevonden, is het tijd om alles op te starten. In eerste instantie zullen er plannen moeten worden opgemaakt. Vele bouwondernemingen doen bij sleutel-op-de-deur bouwen beroep op een interne of vaste, externe architect. Zo kan je meteen met hen aan de slag gaan en je wensen duidelijk maken zonder zelf op zoek te gaan naar een architect. Bovendien zijn de architect en de aannemer vaak al op elkaar afgestemd en weet de architect hoe de firma te werk gaat en wat haar sterke en minder sterke kwaliteiten zijn. Heb je een eigen architect, dan kan men ook zijn plannen gebruiken als basis waarop men verder kan bouwen, uitgaand van de mogelijkheden en flexibiliteit van de firma.

Naast het echte bouwplan zal men ook nog moeten beslissen welke materialen men zal gaan gebruiken. Dikwijls beschikt de bouwfirma in kwestie over een eigen toonzaal, of wordt er verwezen naar de toonzaal van een leverancier of onderaannemer met wie men tijdens je project zal samenwerken. Hier kan je met de hulp van een expert alle materialen kiezen die in je toekomstige woning een plaats zullen krijgen. In de meeste gevallen zal je keuze beperkter zijn dan wanneer je zelf op zoek gaat. Het voordeel hiervan is dat de bouwfirma ervaren is met het toepassen van je gemaakte keuzes.

Wanneer de plannen goedgekeurd zijn en je voorkeuren zijn opgeslagen, zorgt je bouwpartner ervoor dat aan alle administratieve en wettelijke verplichtingen voldaan wordt. Zo hoef je je geen zorgen te maken dat men aan bepaalde voorwaarden niet zal voldoen en kan je rustig op twee oren slapen. Stel je je eigen architect aan, dan kan dit ook eventueel zijn taak zijn, mits overleg met de hoofdaannemer.

Eenmaal men aan de bouw is begonnen, zal je je nog weinig moeten aantrekken van de vorderingen. Het huis wordt n eergepoot volgens de plannen en afspraken die tussen de bouwfirma en bouwheer gemaakt werden. Alles qua ruwbouw, over leidingen, elektriciteit, verwarming, tot ramen en deuren, het dak, het sanitair, de afwerking en zo veel meer komt in handen van de firma terecht. Enkel bij onvoorziene omstandigheden of grote veranderingen zal je later nog echte, nieuwe beslissingen moeten maken. Ook wanneer er onverwachte meerkosten bijkomen, zal er vooraf toestemming moeten gevraagd worden.

Bij het bouwen van de woning en het aankopen van materialen zal een sleutel-op-de-deurfirma bijna altijd samenwerken met dezelfde aannemers en leveranciers. Dit zorgt ervoor dat ze elkaar door en daar kennen, maar dat ook lagere prijzen kunnen worden gehouden. Die leveranciers zijn de vakmannen die je ook in de eerste fase zullen helpen op de juiste keuzes te maken qua materialen en toestellen. Ze zullen er bovendien voor zorgen dat het geheel voldoet aan de energievriendelijke normen die ten aanzien van alle nieuwbouwprojecten worden opgelegd.

De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het bouwproject ligt bij de bouwfirma waarmee je samenwerkt. Binnen een vooraf bepaalde termijn zal je terecht kunnen in je nieuwe woning. Daartegenover staat ook een vooropgestelde kostprijs.

Voordelen

Dat het gebrek aan tijdverlies een groot voordeel is van het sleutel-op-de-deurprincipe hoeft niet te verwonderen. Je hoeft zelf minder tijd te steken in het vergelijken van materialen, het zoeken naar bouwpartners, het regelen van het vele papierwerk en het controleren en coördineren van de bouwwerken. Bovendien gaat het bouwen an sich ook snel. Doordat er vaak minder keuzemogelijkheden zijn qua bouwstijl, vormen en materialen zal de bouwfirma meer ervaring hebben met de zaken waarmee ze wél werken. De vooropgestelde termijn zorgt voor een nauwkeurige en gedetailleerde planning waar meestal niet wordt van afgeweken. Dit alles heeft als gevolg dat je, afhankelijk van de grootte van de woning en de weersomstandigheden, je nieuwe huis tussen de 7 en 12 maanden zal kunnen bewonderen.

Nauw samenhangend met de tijdswinst is er ook de persoonlijke gemoedsrust. Aangezien alle verantwoordelijkheden op de werktafel van de bouwfirma komen te liggen, zal je zelf bitter weinig moeite moeten investeren. Je hoeft niet op zoek te gaan naar alle informatie om je papierwerk te vervolledigen, je aanwezigheid op de werf is zelden vereist en bij problemen van de onderaannemers zal de hoofdaannemer dienen als aanspreekpunt. Zo hoef je je dus niets aan te trekken van de praktische kant en gewoon op beide oren slapen tot je je nieuwe woonst in ontvangst kan nemen.

Wanneer je deze bouwformule toepast, weet je meestal ook waaraan je je kan verwachten. Al van bij de aanvang van de werken weet je hoeveel je toekomstige woning je zal kosten. Dikwijls zal er bij het sluiten van het contract een totaalprijs vastgelegd worden waar niet meer wordt van afgeweken. Enkel wanneer er grote, bijkomende werken of aanpassingen moeten plaatsvinden, kan men extra kosten aanrekenen. In realiteit zal je echter amper voor verrassingen komen te staan.

Je hebt te maken met experts die op ieder moment in het bouwproces weten waarmee ze bezig zijn en daarbij gecoördineerd te werk gaan. Daarnaast zijn ze op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, daar het sleutel-op-de-deurprincipe veel voordelen ervaart wanneer het up-to-date blijft met de laatste trends.  Bovendien beschikken ze vaak over toonzalen en kijkwoningen waar jij inspiratie en informatie kan opdoen. Zo leveren zij je droomhuis op jouw maat.

Wie kiest voor sleutel-op-de-deur, kiest tenslotte voor bescherming. De wet Breyne voorziet immers een verregaande bescherming wanneer je bouwt onder een hoofdaannemer. Zo geniet je van de tienjarige aansprakelijkheid en moeten er twee opleveringen plaatsvinden om de kans te hebben om fouten te ontdekken. Verder voorziet de wet ook een waarborg die ervoor zorgt dat je woning toch zal worden afgewerkt, zelfs wanneer de bouwfirma in kwestie dit niet meer kan doen. Ook de bescherming die voortkomt uit het op voorhand bepalen van de totaalprijs is een pluspunt waar men niet zomaar kan aan voorbijgaan.

Nadelen

De voordelen van een sleutel-op-de-deur woning zal men zeker niet ontkennen, maar er zijn ook mogelijke nadelen aan gekoppeld. Een eerste niet onbelangrijke factor is immers de totaalprijs. Ja, het is zeker een voordeel dat je vooraf reeds weet waar je aan toe bent qua prijs. Het nadeel is wel dat die prijs nagenoeg altijd hoger zal zijn dan de andere bouwformules. Doordat één firma alle werk op zich neemt, is er minder ruimte om prijzen van materialen en aannemers te vergelijken. Bovendien start je met een basis en is het niet steeds duidelijk wat er nu net is inbegrepen in het basispakket, en wat de prijs van eventuele supplementen is. Daarom is het belangrijk om bij het sluiten van het contract goed na te lezen waar je precies voor betaalt. Vergeet zeker ook niet dat het aankopen van de bouwgrond geen onderdeel is van een typisch sleutel-op-de-deurcontract.

Daarbij aansluitend zullen de betalingstermijnen korter zijn dan bij andere formules. Dat is niet vreemd gezien het de bedoeling is dat je huis er snel staat. De bouwfirma wil zelf zeker zijn dat je even snel je financiële verplichtingen naleeft als zij de bouwwerken vervolledigt.

Een tweede punt dat sommigen kan doen twijfelen is de beperkte keuze die er is. Nu ja, wat is ‘beperkt’ in een wereld met ontelbaar veel mogelijkheden? Bouwondernemingen die werken volgens het sleutel-op-de-deurprincipe werken vaak met een beperkt aantal onderaannemers, leveranciers en standaardplannen. Die plannen en bouwpartners voorzien op hun beurt een beperkt aantal materialen en technieken. De ruimte die je hebt om je persoonlijkheid door te laten schijnen doorheen je hele huis wordt dus enigszins afgebakend door de mogelijkheden van de bouwfirma. Er is echter een tendens onder de bouwfirma’s waarbij men meer en meer uitgaat van een standaardmodel maar toch voldoende persoonlijke inbreng laat zodat geen enkel huis twee keer wordt gebouwd. Informeer bij het kiezen van een bouwfirma dus goed wat haar visie hierover is en hoe flexibel ze hier precies in is.

Een laatste twistpunt is de onduidelijke rol van een aantal personen. Allereerst is er zo de architect. Niet alle firma’s laten toe zelf een architect te kiezen. Ze willen immers liefst samenwerken met iemand die hun manier van werken kent en op de hoogte is van hun sterktes en zwaktes. Aan de andere kant zorgt dit er wel voor dat de belangen van de bouwheer minder worden verdedigd, wat een essentiële taak is van de architect. De architect treedt dus als het ware op als vertrouwenspersoon van zowel de bouwheer als bouwfirma, een moeilijke opdracht.

Tenslotte moet men ook rekening houden met firma’s die zeggen dat ze het volledige bouwproject voor hun rekening zullen nemen, maar je wel afzonderlijke contracten laten tekenen met verschillende onderaannemers. Hier treedt men op als coördinatiebureau en niet als sleutel-op-de-deurfirma. Dit kan erg gevaarlijk zijn want onder die formule neemt een dergelijke tussenpersoon niets van verantwoordelijkheid op en word je zelf helemaal niet beschermd door de wet Breyne.