Grondwerken
Aanbrengen en afvoeren van grond(stoffen)

Verzekeringen

Wanneer je een woning bouwt, kan je enkele verzekeringen afsluiten. Hieronder vallen zowel de verzekeringen tijdens de bouwwerken als na de bouwwerken. Meer specifiek hebben we het hier over de ABR-verzekering die je beschermt tijdens schade tijdens het bouwproces, de schuldschaldoverzekering als waarborg voor een lening, en een brand- en diefstalverzekering.