Grondwerken
Funderingen

Ondermetselen

Als het om een rijhuis gaat, speelt niet alleen de aard van de bodem een rol. Indien de aanpalende woning geen kelder heeft en je toch een kelder wil, dan moet je een diepere fundering voorzien onder de scheidingsmuur. Hier spreekt me dan over ondermetselen.

Ondermetselen betekent dat je onder de muur van het aanpalende huis grond zal uitgraven en opvullen met een betonnen fundering. In praktijk gaat men te werk door afwisselend over de hoogte van een meter grond uit graven en dan een meter de grond te behouden. Dit doet men tot men de gewenste diepte heeft bereikt. De holtes worden gevuld met een laag betonfundering en aangevuld met metselwerk, ook meestal uit beton. Meestal kiest men voor krimpvrij beton om verzakkingen te voorkomen. Eens alles voldoende verhard is, doet men hetzelfde met de overgebleven stukken.

Je buur kan geen bezwaar aantekenen, al moet je vóór de start van de werken wel een plaatsbeschrijving laten opmaken voor het geval er structurele problemen in zijn of haar huis zouden opduiken.