Grondwerken
Funderingen

Oplossingen

Funderingsproblemen komen niet erg vaak voor maar wanneer dat wel het geval is, kunnen de gevolgen vaak desastreus zijn. Gelukkig zijn er wel manieren om ze te voorkomen en, als het te laat is, ze op te lossen. Meestal gaat het om verzakkingen, scheuren en barsten. Wanneer je dergelijke opmerkt, contacteer je best een deskundige. Hij zal via een funderingsonderzoek op zoek gaan naar de aard en de oorzaak van de aantastingen. Aan de vorm van de scheuren of de manier waarop deuren en ramen knallen zal hij dikwijls al kunnen afleiden waar de oorsprong ligt van het probleem. Pas dan kan hij ook een oplossing formuleren.

Funderingsherstellingen zijn vaak heel intensief en kunnen door het boor- of klopwerk trillingen veroorzaken die ook aan de woning schade kunnen berokkenen. Kies daarom steeds voor een betrouwbare expert die tracht zo nauwkeurig en voorzichtig te werk te gaan. Hij zal dan op zoek gaan naar de ideale en minst schadelijke oplossing voor jouw specifieke funderingssysteem.

Bodem versterken

Vaak is de ondergrond opgebouwd uit materiaal dat te zacht of elastisch is. Daardoor wordt het moeilijk om een stabiele fundering te leggen waarop het huis kan steunen. Door middel van een injectie, het toevoegen van steviger materiaal of versterkers, kan men de bodem wel nog versterken, zelfs als de fundering reeds geplaatst is. Zo kan men de grond injecteren met vergelijkbare stoffen tot ze dicht genoeg is om de druk op te vangen. In geval van klein en leemgrond voegt men ook wel kalk toe om de ondergrond te verstevigen.

Tenslotte wordt ook regelmatig cement gebruikt, wat iets moeilijker is qua bereikbaarheid maar wel goede resultaten levert qua stabiliteit. Het is het ideale materiaal om te gebruiken bij het verzakken van een huis op een betonplaatfundering. Daarbij wordt de kruipruimte onder de plaat gevuld met cement totdat het oude niveau van de plaat is bereikt.

Heien plaatsen

Een andere veel gebruikte methode is het plaatsen van heien. Dit zijn stalen, betonnen of houten palen die dicht bij de oorspronkelijk paalfundering worden geplaatst. Ook bij putfunderingen wordt deze techniek regelmatig toegepast. Op de nieuwe palen wordt dan opnieuw aangebouwd.

Kelder

In sommige gevallen wordt er bij het herstellen van de funderingen meteen ook een kelder gebouwd. Aangezien men toch bezig is met graven, kan men dit combineren met het plaatsen van een (kruip)kelder. Dit is enkel mogelijk wanneer er reeds voldoende stabiliteit is en wanneer men genoeg ruimte geeft of alles uit te graven zonder die stabiliteit of die van aangrenzende panden in het gedrang te brengen.

Paalkopverlaging

In geval van paalfunderingen kan je bij beschadiging door droogstand ook overgaan tot paalkopverlaging. Hierbij worden de paalkoppen van de bestaande fundering afgezaagd een vervangen door een betonlaag die loopt tot 50 centimeter onder de laagst gekende grondwaterstand. Zo zou de fundering opnieuw genoeg draagkracht moeten krijgen om de woning te dragen. Deze methode kan wel enkel bij bepaalde soorten palen worden toegepast. Je vraagt daarom best uitleg bij je expert.