Grondwerken
Funderingen

Problemen

Een fundering is per definitie een constructie die het gewicht van een gebouw opvangt. De keuze van funderingswijze hangt voor een groot deel af van de draagkracht van de bodem van je perceel. Die keuze mag men niet licht opnemen want al te vaak zal je als bouwer te maken krijgen met verzakkingen, stabiliteitsproblemen en scheuren in de ruwbouw.

Die problemen komen er natuurlijk niet zomaar. De oorzaken kunnen afkomstig zijn van zowel menselijke als natuurlijke kant. Het kan nuttig zijn om te weten wat mogelijk oorzaken kunnen zijn om ze reeds vooraf te voorkomen. Ook de gevolgen ervan begrijpen geeft de mogelijk om problemen snel te herkennen en lokaliseren. We reiken dan ook graag enkele oplossingen aan.