Grondwerken
Graafwerken

Fluvius

Netaanleg is een onmisbare schakel om  dienstverlening te kunnen aanbieden. Klanten van Fluvius toegang geven tot elektriciteit, aardgas, kabeltelevisie of riolering kan maar immers alleen als de nutsvoorzieningen voor de deur liggen. In zowat 80% van de gevallen neemt Fluvius zelf het initiatief. Zeker bij projecten waarbij er zowel gas als elektriciteit in een straat moeten voorzien worden. In dergelijke gevallen zorgt Fluvius voor de volledige werfcoördinatie én communicatie naar de belanghebbenden.

fluvius

Elektriciteit

Fluvius voert de graafwerken op openbaar domein uit. Voor de graafwerken op privédomein sta je zelf in.
Graaf een sleuf en plaats een wachtbuis die aansluit op de correcte ingang van de energiebocht. Je plaatst de wachtbuis altijd op minimum 60 cm diepte, gemeten vanaf de bovenkant van de wachtbuis. Je brengt de elektriciteitskabel in een gladde wachtbuis tot in de woning.

Het is verplicht om bij een nieuwbouwwoning een energiebocht / aansluitbocht te voorzien. Je plaatst de aansluitingskabel in de buis met diameter 75 mm. Je legt de kabel klaar in de sleuf tot aan de grens met de openbare weg.

Bij nieuwbouw plaats je een multiplexplaat. Zorg voor voldoende ruimte om een vlotte plaatsing te garanderen
• Koop een basisopstelling type 25D60 met meetmodule (totale afmetingen meterkast: H 600 x B 250 x D 250 mm).
• Plaats de meterkast minimum 0,5 meter en maximum 3 meter van de gevel.
• Plaats de kabel in de meterkast en ontmantel 1 meter.
• Sluit de kabel aan op de aansluitingsscheider.

De ruimte waar je de meterkast plaatst, is beschermd tegen weersinvloeden (droog en windvrij). Zorg er ook voor dat je de ramen en deuren in de ruimte kunt sluiten voor onbevoegden, voordat installateurs de aansluiting komen uitvoeren. Zij sluiten de verbindingskabel tussen de meterkast van Fluvius en jouw verdeelbord aan op de elektriciteitsmeter.

Geef Fluviu een seintje als de voorbereidende werken klaar zijn. Zij komen graag bij jou langs. Zij kunnen de stroom laten vloeien als er iemand aanwezig is, je een positief keuringsverslag van de elektrische binneninstallatie door een erkende controleorganisatie kunt voorleggen en je een actief leverancierscontract hebt bij de energieleverancier van jouw keuze, die bij Fluvius is geregistreerd.

Aardgas

Graaf vlak voor de gevel, waar de gasleiding de gevel zal binnenkomen (bij nieuwbouw is dat aan de energiebocht) een werkput van 1 meter x 1 meter x 1 meter. Graaf vervolgens een open sleuf van minimaal 0,7 meter diep in rechte lijn van de werkput naar de rooilijn (haaks op de rooilijn). Voorzie tenslotte een gladde, rechte pvc-wachtbuis met diameter 110 mm. Leg die buis in de open sleuf vanaf de rooilijn tot aan de werkput. De buis moet stoppen aan de werkput. Voor de laatste meter moet je geen mantelbuis voorzien. Zo kan men je gevel kruisen met de gasleiding.

Als de gasmeter buiten in een meterkast wordt geplaatst. Graaf je enkel een put van 1 meter x 1 meter x 1 meter aan de rooilijn op jouw domein. Dan kies de locatie van de put op je perceel, maar aan de rooilijn. Kies ook voor een veilige locatie zodat je het risico op bv. een aanrijding beperkt.

Om de gevel te kruisen, heb je een energiebocht/aansluitbocht voorzien. Zorg ervoor dat die bocht toegankelijk is vanuit de werkput.

Als na de muurdoorgang nog een andere ruimte moet worden doorkruist om tot de ruimte voor de gasmeter te komen, dan moet je een wachtbuis voorzien met deze eigenschappen:
• gladde, niet-geribde thermoplastische wachtbuis met diameter 110 mm
• maximale lengte: 3 meter als de gasmeter in de kelder staat of 2,5 meter als de gasmeter op het gelijkvloers staat
• loopt ononderbroken doorheen de ruimte
• in rechte lijn geplaatst vanaf de muurdoorgang tot in de kelder
• mondt uit op maximaal 5 cm van linkse of rechtse zijmuur

Ruimte gasmeter
• Zorg ervoor dat de ruimte waar de gasmeter staat, beschermd is tegen weersinvloeden (droog en windvrij).
• Zorg er ook voor dat je de ruimte (met ramen, deuren …) kunt sluiten voor onbevoegden, nadat we de gasmeter hebben geplaatst.
• Vergeet ook niet een watervaste multiplexplaat te plaatsen voor de opstelling van de nutsvoorzieningen.

Voor ze de gasmeter komen plaatsen en openzetten, moet je jouw binneninstallatie al laten plaatsen conform de normen NBN D51-003 en D51-004. Die moet voldoen aan deze eisen:
• correct afgewerkt tot op maximaal 1 meter van de plaats waar de gasmeter zal komen
• de installatie eindigt op een schroefdraad 1” of een naakte koperen buis DN22 of 28, type halfhard
of hard koper (R250/R290) met vrije lengte van 10 cm.

Als Fluvius de gasmeter moet plaatsen in een meterkast buiten de woning, dan moet de installatie voldoen aan deze eisen:
• correct afgewerkt tot aan de door jou gegraven put van 1 meter x 1 meter x 1 meter
• de installatie eindigt op: een polyethyleen buis met diameter 32, 40 of 63 SDR 11 met minimale vrije lengte van 10 cm. Het uiteinde van deze buis is voorzien van een uitwendige dekking (kapje, dop) om te vermijden dat vuil of ongedierte in de leiding kruipt. Je mag deze polyethyleen buis enkel buiten gebruiken.

Geef Fluvius een seintje als de voorbereidende werken klaar zijn. Ze komen graag bij je langs en zullen de gastoevoer openzetten als

  • er iemand aanwezig is
  • je in het bezit bent van een ondertekend getuigschrift dat bevestigt dat de installatie is uitgevoerd volgens
    de geldende normen (volgens art 48 van KB 1971) en eventueel aangevuld met een controleverslag van een erkend keuringsorganisme als de installateur niet cerga-gecertificeerd is
  • je een actief leveringscontract hebt bij een energieleverancier van jouw keuze (moet bij ons geregistreerd zijn)
  • de binneninstallatie in orde is
  • de bijkomende dichtheidsproef (door ons uitgevoerd) aantoont dat jouw binneninstallatie gasdicht is onder de leveringsdruk.

[Bron: Fluvius]