Ik bouw
Aankoop bouwgrond

Bodemonderzoek

Om extra kosten en problemen te vermijden onderzoek je best de bodem van de bouwgrond vooraleer je overgaat tot de eigenlijke aankoop. Belangrijk hierbij is dat de bodem niet verontreinigd is. Men raadpleegt dan best een gespecialiseerde aannemer of architect. Om meer zekerheid hierover te krijgen, kan die een bodemattest aanvragen, of een sondering als dat niet sluitend genoeg blijkt.

De samenstelling en kwaliteit van de bodem zullen invloed hebben op de draagkracht van de bouwgrond. Deze geven een idee van welke materialen men kan gebruiken bij het bouwen van de nieuwbouw en hoe stevig de funderingen zullen zijn. Een zwakke ondergrond hoeft niet noodzakelijk onbruikbaar te zijn. Zo zal houtskeletbouw bijvoorbeeld de ideale structuur zijn voor een zwakke bouwgrond. Te grote niveauverschillen beïnvloeden niet enkel de draagkracht van je nieuwbouw, maar ook de kostprijs.

Tenslotte moet er rekening gehouden worden met de watergevoeligheid van de grond, zowel voor het gemak bij het bouwen, als om eventuele toekomstige problemen te vermijden, als qua draagkracht. Laat onderzoeken of de grond een geschiedenis heeft van wateroverlast, of van hoog grondwater. Een handige tip: let op wanneer je bouwgrond zich bevindt in de Beekstraat of de Waterweg. Je voorlopers hebben dit met een reden zo genoemd.

bodemonderzoek