Ik bouw
Aankoop bouwgrond

Geopunt

Nog zo’n website is die van Geopunt Vlaanderen, een officiële website van de Vlaamse overheid die geografische informatie toegankelijk maakt voor overheidsinstanties, burgers, organisaties en bedrijven. Het biedt een ruim aanbod aan data, diensten en toepassingen en richt zich naar een breed en divers publiek. Burgers die op zoek zijn naar een bouwgrond kunnen het adres van de grond ingeven en zo onder meer de oppervlakte van de grond, de perceelsgrenzen en de aanwezigheid van overstromingsgebied nagaan.