Ik bouw
Aankoop bouwgrond

Hoogtemeting en nivellering

De landmeter-expert voert hoogtemetingen uit om het precieze maaiveldpeil van een (bouw)grond te achterhalen. Het maaiveld is de hoogte van het grondoppervlak, tegenover een nationaal referentiepunt. In België is dit het Oostendse Peil of de TAW (de Tweede Algemene Waterpassing). Architecten en aannemers weten graag vooraf met welk soort reliëf en welke niveauverschillen ze hebben te maken alvorens te beginnen met het bouwen van een woning. Hoogtemetingen zorgen ervoor dat ze die verschillen nauwkeurig kunnen bepalen. Ook voor een wegenisontwerp en de aanleg van rioleringen zal er regelmatig gebruik worden gemaakt deze techniek.

Dit kan vooral een meerwaarde betekenen bij het nivelleren van bouwgrond. Dit komt erop neer dat men het perceel in kwestie zal effenen en waterpas maken. Door de hoogtemeting van de landmeter-expert kan de aannemer exact te weten komen hoeveel grond hij zal moeten aanvoeren om het grondoppervlak gelijk te maken of hoeveel transport hij zal moeten voorzien om weggegraven grond af te voeren.

Voor de architect is de hoogtemeting nuttig in het opzicht dat hij zijn ontwerp en de (dragende) constructie van de te bouwen woning zal aanpassen naargelang de resultaten.