Ik bouw
Aankoop bouwgrond

Kosten

De overnemer zal voor de overname van de muur een prijs betalen die ongeveer overeenkomt met de helft van de waarde van de scheidingsmuur. Staat de muur voor de helft op de eigen grond, is hij enkel dat bedrag verschuldigd. Staat de muur volledig op het perceel van de tegenpartij, dan zal de overnemer ook de helft van de waarde van de grond waarop de muur staat moeten vergoeden. De landmeter-expert baseert zijn schatting op de bouwwaarde van de muur, inclusief de funderingen, en houdt daarbij ook rekening met de ouderdom en graad van slijtage. 

De kosten van het onderzoek dat de landmeter-expert heeft uitgevoerd, zijn voor de rekening van de overnemer. Dit omvat het opmeten en waarderen van de muur in kwestie en het opstellen van de juridische akte die de aankoop moet bewijzen. De gemeenmaking van de muur moet bovendien geregistreerd worden vooraleer het tegenstelbaar wordt aan derden. De kostprijs hiervan bedraagt 10% van de registratierechten. Bovendien zal er ook nog een zegelrecht verschuldigd zijn.