Ik bouw
Aankoop bouwgrond

Kosten bij de aankoop

Bij het aankopen van bouwgrond geldt de hoofdregel dat de locatie – en de bereikbaarheid ervan – de prijs bepaalt. Die totaalprijs houdt meer in dan de loutere aankoopprijs en bestaat uit volgende elementen:

  • Aankoopprijs: dit is de loutere verkoopprijs van de grond, door de verkoper vastgesteld en door de toekomstige bouwer aanvaard. 
  • Registratierechten: dit is een belasting die de bouwer moet betalen aan de notaris voor de overdracht van de grond. Op zijn beurt zal hij deze doorstorten naar de overheid. Ze wordt berekend op de aankoopprijs en bedraagt in Vlaanderen 10% van de aankoopprijs. In Brussel is dit zelfs 12,5%.
  • Ereloon van de notaris: dit is de wedde die de notaris ontvangt voor zijn geleverde diensten. Dit is vastgesteld bij Koninklijk Besluit en bedraagt ongeveer 1% van de aankoopsom. Zo zal hij bijvoorbeeld de hoedanigheid van de verkoper onderzoeken en de nodige voorschriften en vergunningen opzoeken en aanvragen.
  • Aktekosten: vasthangend aan het ereloon zijn er de aktekosten. Dit zijn de effectieve kosten van alle nodige aktes. Meestal liggen die tussen de 750 en 1250 euro.
  • Bijkomende kosten: deze houden allerhande optionele kosten in zoals bv. kosten voor het verwijderen van bomen, verkavelingskosten, extra bodemonderzoek, leningen, etc.

De prijs van bouwgronden is in de voorbije jaren aanzienlijk gestegen, meer dan die van woningen. Een directe daling wordt er in de toekomst niet verwacht. In 2018 zijn de prijzen wel nagenoeg gelijk gebleven en het is dan ook waarschijnlijk dat de toename de komende jaren zal afzwakken. Bovendien voert Vlaanderen in 2040 een betonstop in. Dit houdt in dat er vanaf dan geen open ruimte meer zal worden aangesneden voor het creëren van bouwgrond. Bestaande bouwgrond in die zones zullen een andere bestemming krijgen, mits vergoeding voor de eigenaars.

bouwgrond for sale