Ik bouw
Aankoop bouwgrond

Kosten van de landmeter

De landmeter-expert ontvangt voor het uitvoeren van zijn diensten een ereloon. Dit loon is niet wettelijk vastgelegd maar er bestaan wel niet-bindende richtlijnen die een kostprijs voorstellen voor de vaakst voorkomende opdrachten. Voor het bepalen van zijn ereloon zal de landmeter rekening houden met de aard, moeilijkheidsgraad, tijd en draagwijdte van de opdracht alsook met de verantwoordelijkheid die hij moet dragen en zijn aantal jaren ervaring. In realiteit zal zijn loon wel steeds de richtlijnen benaderen. Extreme weersomstandigheden en te dringende termijnen kunnen deze wel laten stijgen. In het algemeen zal het ereloon overeenkomen met 60 tot 110 euro per uur.

Als het niet mogelijk is om voorafgaand de opdracht een schatting te maken van de mogelijke kosten, of wanneer de klant er zich onmogelijk van kan vergewissen hoe hoog die kunnen oplopen, moet dit op voorhand duidelijk ter kennis worden gebracht of moeten er al ondubbelzinnige afspraken worden gemaakt.