Ik bouw
Aankoop bouwgrond

Kosten van de notaris

Alles komt met een kostenplaatje en als cliënt betaal je natuurlijk ook de notaris die je onder de arm neemt. De kosten die je  verschuldigd bent aan de notaris vallen in te delen in drie stukken:

Registratierechten

Dit zijn verkooprechten die eigenlijk meer gelden als belastingen ten opzichte van de gekochte bouwgrond. Ze worden berekend op basis van de verkoopprijs. In Vlaanderen bedragen de registratierechten voor bouwgrond 10% van de totale verkoopprijs, in Brussel en Wallonië is dit 12,5%. Dit deel van de notariskosten zal de notaris meteen doorstorten aan de bevoegde fiscus.

Het ereloon

Het ereloon of honorarium houdt het eigenlijke loon in van de notaris. Daarbij hoef je niet op zoek te gaan naar de goedkoopste notaris. Zijn ereloon is immers bij Koninklijk Besluit bepaald en overal gelijk. Het ereloon wordt berekend aan de hand van de aankoopprijs waarbij men gebruikmaakt van een systeem van degressieve schijven. Dit wil zeggen dat hoe hoger de aankoopprijs zal zijn, hoe lager het percentage is dat men op deze aankoopprijs zal innen. De bedragen en hun schijven:

  • Tot 7.500 euro: 4,56 %
  • Van 7.500 tot 17.500 euro: 2,85 %
  • Van 17.500 tot 30.000 euro: 2,28 %
  • Van 30.000 tot 45.495 euro: 1,71 %
  • Van 45.495 tot 64.095 euro: 1,14 %
  • Van 64.095 tot 250.095 euro: 0,57 %
  • Boven 250.095 euro: 0,057 %

Aktekosten

Dat de aankoop van een grond heel wat papierwerk met zich meebrengt is intussen wel duidelijk geworden. De kosten van alle akten en getuigschriften en van het opzoekwerk dat eraan voorafging, worden terugbetaald via de aktekosten. Meestal zal er een vast bedrag worden gerekend tussen de 750 en 1250 euro.