Ik bouw
Aankoop bouwgrond

Landmeter

Wanneer je aan het bouwen slaat, zal je in contact komen met heel wat partners. Eén van de eerste in de rij is de landmeter-expert. Hij zal onder meer de grenzen en grootte van je bouwgrond vaststellen en officieel vastleggen.

De landmeter-expert is exclusief bevoegd voor het uitoefenen van een aantal specifieke taken:

  • Het afpalen van terreinen
  • Het opmaken en ondertekenen van plannen, akten en processen-verbaal die dienen voor grenserkenning, gemeenheid en identificeren van eigendom.

De voorwaarden om het beroep van landmeter-expert te mogen uitoefenen worden vastgesteld in de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep tot landmeter-expert. Deze zijn:

  • Houder zijn van een titel zoals bepaald in artikel 2 van de wet van 11 mei 2003.
    De eed hebben afgelegd voor de Rechtbank van Eerste Aanleg.
  • Bovendien moeten de zelfstandige landmeters en de loontrekkenden die niet onder toezicht staan van een zelfstandig landmeter, ingeschreven zijn op het tableau. Dit is een officiële lijst van landmeters-experts die is samengesteld onder toezicht van de Federale Raad van landmeters-experten.
  • De landmeter-expert moet zich permanent blijven vormen i.e. zich op de hoogte houden van de wijzigingen in de wetgeving, de technieken en de regels die betrekking hebben op de uitoefening van zijn beroep.

In ruil voor het uitoefenen van zijn taken ontvangt de landmeter-expert een ereloon. Dit loon is echter niet wettelijk vastgesteld maar wordt berekend aan de hand van de specifieke taken de hij uitvoert.

Op zoek naar een landmeter? Op onze website vind je alvast een lijst van landmeters in jouw buurt.

 

landmeter-expert