Ik bouw
Aankoop bouwgrond

Notaris

De notaris, een functie die in onze samenleving op heel wat aanzien, prestige en vertrouwen kan rekenen, maar wat houdt het nu juist in?

Volgens art. 1 van de wet op de Notarisambt zijn notarissen “openbare ambtenaren, aangesteld om alle akten en contracten te verlijden waaraan partijen de authenticiteit van overheidsakten moeten of willen doen verlenen, de dagtekening ervan te verzekeren, ze in bewaring houden en er grossen en uitgiften van af te geven.” Hoewel hun rol vrij afgebakend lijkt te zijn, is die in realiteit eerder uitgebreid. Vaak wordt er gesproken over het dubbele statuut van de notaris. Naast openbaar ambtenaar is hij ook zakenman in zijn relaties met zijn eigen cliënten.

Het grootste deel van de tijd zal een notaris zich echter bezighouden met de overdracht van onroerende goederen. De twee voornaamste functies daarbij weerspiegelen ook meteen weer het dubbele statuut:

  • deskundig advies verlenen
  • het opmaken, ondertekenen en bijhouden van officiële akten en contracten