Ik bouw
Aankoop bouwgrond

Specifieke lasten

Een andere factor is de aanwezigheid van specifieke lasten die wegen op de bouwgrond. In de meeste gevallen geldt er informatieplicht vanwege de verkoper, of de vastgoedmakelaar, maar dit is niet altijd het geval. Voor wie geen risico wil nemen is een bezoekje aan het plaatselijke gemeentehuis dus zeker een must. Alle nodige informatie is er terug te vinden.

Je mag dan wel de eigenaar zijn van een bouwgrond, dat wil niet zeggen dat je er alles mee kan doen wat je wil. Bouwgrond bezitten is nog niet het recht hebben om te bouwen. Elke grond is daarnaast onderworpen aan stedenbouwkundige voorschriften. Die vernoemen de bestemming van de betrokken grond en een aantal duidelijke regels. Het gaat dan over de maximale hoogte van het huis, de termijn waarbinnen men moet bouwen, de toegestane verfkleuren voor de buitenmuren, het inrichten van een voortuin, etc. Wijzigingen hierop kunnen eventueel wel worden aangevraagd, zij het via een lange procedure. Wil je zeker zijn dat je mag bouwen op je nieuw aangekochte grond, dan kan je bij de gemeente een stedenbouwkundig attest aanvragen. Dit heeft juridische bewijswaarde.

Verder vestigen we de aandacht op erfdienstbaarheden. Dit houdt in dat de eigenaar van een aangrenzend erf een zakelijk recht heeft om de bouwgrond in kwestie te gebruiken of benutten. Veel voorkomend hier is het recht van uitweg waarbij iemand andermans perceel moet betreden om zijn eigen grond te kunnen verlaten. Ook de erfdienstbaarheid van algemeen nut, waarbij de nutsvoorzieningen van een aangrenzend erf over de bouwgrond worden gelegd, komt frequent voor.

Bouwen in overstromingsgebied wordt niet aangeraden en wordt vaak niet vergund. Slechts in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden zal het wel toegelaten zijn. De grond op zich zal in principe wel goedkoper zijn als je de risico’s en de aanpassing van je woning erbij neemt, zoals ze bijvoorbeeld volledig waterveilig maken. Bovendien zal je een hogere verzekeringspremie betalen. Of de bouwgrond in overstromingsgebied ligt, kan je controleren op Geopunt Vlaanderen of op de site van de Vlaamse Milieumaatschappij