Ik bouw
Aankoop bouwgrond

Verkavelingsplan

Bij verkavelen deelt men (een deel van) een bouwgrond op in verschillende andere kavels of loten die elk afzonderlijk een nieuwe bouwgrond zullen vormen. Wil een verkavelaar dit doen dan zal hij eerst toestemming nodig hebben van de gemeente waarin de bouwgrond gelegen is.

Het verkavelingsplan is niet hetzelfde als de verkavelingsaanvraag, maar het kan er wel onderdeel van uitmaken. Het verkavelingsplan is een document dat de verkavelaar moet opstellen en een gedetailleerde weergave bevat van waar de grond zich bevindt. Vaak zal het een landmeter-expert zijn die hiervoor wordt aangesteld, door zijn expertise en aangezien het vaak als onderdeel voorkomt van de verkavelingsaanvraag.

Het plan maakt duidelijk hoe het perceel georiënteerd is en hoe het zich verhoudt met de andere kavels. Zo krijgen potentiële kopers een klaar beeld van hoe hun mogelijks toekomstige bouwgrond eruitziet. Inzicht ervan kunnen ze bekomen bij de gemeente, de landmeter of de verkavelaar zelf.

Een verkavelingsplan bestaat uit enerzijds een grafische weergave en anderzijds stedenbouwkundige voorschriften. De grafische plannen tonen alle details omtrent de ligging van je perceel, inclusief de inplanting van de wegen, waterwegen, groene zones, nutsvoorzieningen, etc. De stedenbouwkundige voorschriften leggen de beperkingen op waar je je als koper moet aan houden bij het bouwen of verbouwen van je woning binnen de verkaveling. Het gaat hier onder meer over de wijze van bouwen, het uitzicht en de gebruikte materialen. Zo krijgt de verkaveling een eigen identiteit. Verkavelingsvoorschriften die ouder zijn dan 15 jaar zijn onder bepaalde voorwaarden niet langer bindend.

verkaveling