Ik bouw
Bouwformules

Algemene aannemer

Goed nieuws: de plannen zijn af. Je hebt een architect onder de arm genomen die je woning tot in de puntjes heeft ontworpen en nu ben je op zoek naar iemand die zijn plannen zal uitvoeren. Wanneer je kiest voor een algemene aannemer kies je in praktijk voor iemand die de ruwbouw en enkele andere facetten voor zijn rekening zal nemen. Andere onderdelen van het bouwproces zoals de afwerking en het installeren van de technieken besteedt de hoofdaannemer uit aan onderaannemers. Hij coördineert de werken, in samenwerking met de architect, en is verantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat. In ruil hiervoor wordt hij betaald voor het volledige project. De betaling van zijn onderaannemers gebeurt dan door hemzelf.

Voordelen

Wanneer je werkt met een algemene aannemer heb je maar één gesprekspartner. Hij coördineert de werken, is van alles op de hoogte en draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het tijdig en correct uitvoeren van de bouwwerken. Je kan dus bij hem terecht voor alle vragen, opmerkingen en problemen. Waar jij bij het werken met meerdere aannemers het aanspreekpunt bent, zal de hoofdaannemer deze functie nu op zich nemen. Zo vindt er een vlottere en meer correcte communicatie plaats. Bovendien hoef je ook maar één contract af te sluiten. Alles samen gerekend spaart dit wel wat tijd uit.

Wanneer je kiest om samen met architect aan de slag te gaan, heb je natuurlijk alle vrijheid. Je kiest zelf volledig hoe je woning er zal uitzien, welke materialen je gebruikt en welke technieken en technologie je laat installeren. De architect zal je met al zijn expertise bijstaan en sturen bij het maken van de belangrijkste beslissingen. De hoofdaannemer is gehouden de plannen uit te voeren zoals ze zijn, zonder enige eigen creativiteit toe te voegen of andere materialen te gebruiken.

De keuze voor een algemene aannemer biedt je als bouwheer ook een ruimere bescherming. De hoofdaannemer zal de volledige verantwoordelijkheid dragen voor de tijdige en correcte uitvoering van de werken, maar zal zijn functie moeten uitoefenen met inachtneming van de wet Breyne. Zo heeft hij een informatieplicht ten opzichte van de opdrachtgever over alle modaliteiten van de contracten die hij met zijn onderaannemers sluit. Onder meer de prijs, termijnen, betalingsvoorwaarden en bepalingen over schade moeten aan de bouwheer worden meegedeeld. Daarnaast zal je ook financieel beschermd worden doordat de aannemer een waarborg moet voorzien voor het geval er vertragingen zouden voorkomen.  Tenslotte wordt ook de tienjarige aansprakelijkheid hierin geregeld. Bij problemen wordt de zaak in de eerste plaats voorgelegd aan de Verzoeningscommissie Bouw.

Beroep doen op een algemene aannemer vermindert de kans dat je snel je de bouwtermijn of het bouwbudget zal overschrijden. De hoofdaannemer bepaalt immers vooraf een algemeen bedrag en de stelt de termijnen voorop. De problemen die hij achteraf ondervindt met zijn onderaannemers zijn grotendeels voor zijn eigen rekening. Wanneer je werkt met verschillende aannemers die elk voortdurend aanpassingen moeten doen, of het budget overschrijden, kom je al snel aan een onverwachte, hogere afrekening.

Nadelen

Op zich is er maar één groot nadeel bij het bouwen met een algemene aannemer en dat is de prijs. Wanneer je werkt met een hoofdaannemer onder het toezicht van architect zal dit je meestal meer kosten dan de andere formules. Dikwijls zullen de prijzen van de onderaannemers immers lager liggen wanneer je zelf met hen onderhandelt of op zoek gaat naar goedkopere alternatieven. Dit vergt natuurlijk ook wel meer tijd en moeite. Een algemene aannemer zal meestal met dezelfde onderaannemers in zee in plaats van op zoek te gaan naar andere, goedkopere partners. Vele hoofdaannemers rekenen ook nog een bijkomende commissie aan op de kosten die onderaannemers maken. Zo kom je al snel aan een hoger kostenplaatje.

Een iets minder doortastend minpunt: er is slechts één tegenpartij. Dit wil zeggen dat je volledig afhankelijk bent van die ene aannemer. Dit houdt een risico in. Wanneer de hoofdaannemer niet aan de voorwaarden voldoet, kom je in de problemen te zitten. Ook bij faillissement van de aannemer, komt het financiële risico op één partij terecht.