Ik bouw
Duurzaam bouwen

Lage-energiewoning

Lage-energiewoning en passieve huizen worden qua begrip regelmatig door elkaar gebruikt. Maar betekenen deze twee vormen van duurzaam bouwen wel degelijk hetzelfde? Het antwoord is resoluut nee. Het zijn zelfs wettelijke bepalingen die precies verklaren wat een lage-energiewoning nu net is. De definitie ervan is immers van belang om te weten in hoeverre er een belastingvermindering toekomt aan de bouwheer. Wie ervoor kiest om een lage-energiewoning te bouwen zet een eerste stap in de richting van duurzaam bouwen.

Definitie

In het kader van die federale belastingvermindering verstaat men onder lage-energiewoning “een woning waarvan de totale energievraag voor ruimteverwarming en -koeling kleiner is dan of gelijk is aan 30 kWh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte.” In de praktijk komt dit overeen met een maximaal K- en S-peil van respectievelijk K25 en E40. Ook een goede luchtdichtheid komt deze voorwaarde ten goede.

Een lage-energiewoning krijg je niet door enkel wat zonnepanelen te installeren en regenwater te gebruiken om je toilet door te spoelen. Deze manier van duurzaam wonen vereist een aantal concrete inspanningen die er allen toe helpen op zo min mogelijk te verbruiken. De meeste dergelijke woningen vertonen dan ook een enkele gelijkenissen.

In de eerste plaats moet een lage-energiewoning lucht- en waterdicht zijn. Dit zorgt dat temperatuurschommelingen van buitenaf geen directe, ongewilde invloed hebben op je binnenklimaat en dat je huis gespaard blijft van vochtproblemen. Daarnaast zal ook een goede isolatie dit in de hand werken. Hoe beter de isolatie van de buitenschil, hoe meer energie kan worden opgespaard. En vergeet niet: de perfecte isolatie betekent de perfecte ventilatie. Om dit alles zo volledig mogelijk te realiseren, ziet men een tendens naar steeds compactere ruimtes. Die vergemakkelijken namelijk elke stap van een energiezuinige woning.

Maar ook de inplanting van je huis speelt een rol. De oriëntatie van je woning bepaalt hoeveel zon je zal opvangen en waar. Ideaal om het hoogste rendement te halen uit je zonnepanelen, maar ook om te weten welke ruimtes meer kunnen gediend zijn met zonneschermen en speciale beglazing.

Tenslotte helpt het uiteraard om te kiezen voor de meest zuinige en duurzame opties op vlak van bouwmaterialen, elektriciteit, verwarming, verlichting, waterverbruik, isolatie en luchtcirculatie. Elke stap helpt.

Kosten

Terugverdientijd

Wat een lage-energiewoning precies kost is afhankelijk van zoveel factoren dat het moeilijk is een gemiddelde prijs te maken. Nieuwe en besparende technologieën kosten sowieso iets meer en een woning waarin men die kan vinden zal sowieso een investering zijn. Maar zeker geen tevergeefse.

Door de kosten die je bespaart aan energie- en waterverbruik alleen al zal je die investering snel zien lonen. Bovendien kan je premies verkrijgen voor allerhande elementen die je huis nog milieuvriendelijker maken. Op die manier verdien je je investering terug binnen de 15 à 20 jaar.

Belastingvermindering

Wie voldoet aan de voorwaarden om te kunnen spreken van een lage-energiewoning, maakt ook kans op een belastingvermindering. Die is er gekomen om mensen ertoe te bewegen om meer energiebesparend en milieubewust te bouwen.

De belastingvermindering komt neer op zo’n 300 euro per jaar. Ze geldt over een periode van tien opeenvolgende belastbare tijdperken, gerekend vanaf het jaar waarin men heeft vastgesteld dat de woning een lage-energiewoning is.

Het attest dat nodig is om de vermindering aan te vragen, wordt verdeeld door het Vlaams Energieagentschap na de vaststelling van de aard van de woning op basis van de beschikbare gegevens in de EPB-aangifte.