Ik bouw
Duurzaam bouwen

Passieve woning

Net zoals bij een lage-energiewoning streeft men bij een passieve woning naar een beperkt energieverbruik met dat verschil dat men  nog een stap verder gaat. Men gaat op zoek naar de beste mogelijkheden op vlak van isolatie, elektriciteitsverbruik, luchtdichtheid, etc. Passief betekent in deze context dan ook dat de woning niet moet werken om een ideaal binnenklimaat te hebben. Ze verbruikt dus amper energie. Als een lage-energiewoning een stap is in de richting van duurzaam en milieubewust bouwen, dan is een passief huis een sprong.

Definitie

Een passieve woning is per definitie een huis dat nagenoeg geen energie meer verbruikt. Enkel nog voor bijvoorbeeld huishoudtoestellen en luxueuzere decoratie zal er energie worden verbruikt.

Om kans te maken op een belastingvermindering wordt er een concrete definitie gebruikt om te spreken over een passief huis. Die volgt de lijn van die van een lage-energiewoning, maar gaat nog verder. Onder een passiefwoning verstaat men “een woning waarbij het energieverbruik voor ruimteverwarming en -koeling kleiner is dan of gelijk is aan 15 kWh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte.” In se komt dit neer op een K-waarde van 15 en een E-peil van 30. Daarnaast moet de woning voldoende luchtdicht zijn. Om dit na te gaan, doet men een speciale test. Men doet een luchtdichtheidsproef met een drukverschil tussen het buiten- en het binnenklimaat van 50 pascal. Als het luchtverlies per uur niet groter is dan 60% van het volume van de woning en men voldoet aan de andere voorwaarde, dan kan men spreken van een passieve woning.

Vooral op vlak van verwarming en koeling bespaart men erg op energie. Passief slaat op het feit dat de woning niet op een actieve manier moet worden verwarmd. De warmte wordt gehaald uit zonlicht dankzij een ideale oriëntatie en een doordachte plaatsing van ramen en deuren. Bij passieve woning zal men veel en grote ramen aantreffen. In praktijk zullen de meeste daarvan aan de zuidelijke kant van het gebouw te vinden zijn. Aan de andere zijden wordt er bespaard op ramen om de kosten niet nog hoger te laten oplopen. Verder is een verregaande isolatie nodig en wordt er dikwijls gebruik gemaakt van ventilatie met warmterecuperatie.

Kosten

Er gaan heel at kosten gepaard met de speciale materialen en technieken die men moet plaatsen om aan de voorwaarden van een passiefhuis te kunnen voldoen. Toch zal dit op termijn de moeite waard zijn. Een passieve woning is immers een investering die zichzelf terug betaalt door de kosten die je bespaart op onder andere je energierekening. Bovendien geldt er het voordeel van een belastingvermindering voor passieve woningen.

Prijs

Eerlijk is eerlijk: een passieve woning is duur. De investeringen die men moet doen om de geschikte materialen te bekomen en de meest optimale indeling te krijgen, hebben meestal een hoog prijskaartje. Ook isolatie ventilatie en bijkomende studies om je energiebeheer te verbeteren doen de prijs oplopen. Het totaal na afloop van de werken hangt af van factoren zoals de grootte van je huis en de kwaliteit van alle onderdelen, maar gemiddeld reken je best 20 tot 30% meer dan de totaalprijs van een ‘gewone’ woning. Op termijn kan je die investering terugverdienen, al zal dit heel wat meer tijd in beslag nemen dan bijvoorbeeld bij een lage-energiewoning.

Belastingvermindering

Wanneer men voldoet aan de hoger besproken voorwaarden, maakt men kans op een belastingvermindering. Bij passieve huizen bedraagt die 600 euro per belastbaar tijdperk gedurende tien tijdperken. Die periode van gaat in vanaf het belastbaar tijdperk waarin er vastgesteld werd dat het huis in kwestie een passieve woning is.