Ik bouw
Financieel

Brand en diefstal

Brandverzekering

Een brandverzekering biedt je bescherming tegen schade aan je woning en inboedel in geval van brand, storm, vandalisme, sneeuw en hagel. 

Deze verzekering is in sommige gevallen verplicht. Zo ben je sinds 1 januari 2019 in Vlaanderen als huurder en verhuurder verplicht om een brandverzekering af te sluiten wanneer je een woning (ver)huurt. Je bank kan je ook verplichten om een brandverzekering te nemen vooraleer je een hypothecaire lening krijgt.  Onder de brandverzekering valt: 

 • Schade door brand, explosie of implosie
 • Schade door een luchtvaartuig
 • Schade aangebracht door een dier of veroorzaakt door een auto na aanrijding van een dier
 • Schade door een omgevallen boom op het gebouw
 • Schade aan het gebouw na inbraak
 • Natuurrampen 
 • Aanslagen en arbeidsconflicten
 • Inslag door bliksem
 • Storm- en hagelschade
 • Rook- en roetschade
 • Stookolieschade
 • Waterschade
 • Glasbreuk

Indien je dit wenst, kan je ook nog aanvullende dekkingen toevoegen. Deze vergoeden niet de schade zelf maar wel de andere kosten naar aanleiding van een schadegeval: 

 • Expertise kosten
 • Reddingskosten
 • Huisvestingskosten wanneer het huis onbewoonbaar is geworden
 • Kosten om opkomende schade te voorkomen
 • Kosten om ergere schade te voorkomen
 • Kosten voor het slopen van beschadigde goederen
 • Kosten voor het opruimen en vervoeren van het puin
 • Kosten voor de opslag van de inboedel tijdens herstellingswerken aan je woning
 • Burgerlijke aansprakelijk van je woning
 • Schade aan derden waarvoor jij aansprakelijk bent gesteld

De prijs van je brandverzekering zal onder andere afhangen van het risico van bepaalde materialen, een woonplaats die al dan niet afgelegen is, optionele dekkingen en de waarde van de woning. 

Diefstalverzekering

Bij een brandverzekering kan je ook een diefstalverzekering voegen. Dit is een facultatieve verzekering die beschermt tegen diefstal en vandalisme. Je moet deze dus expliciet erbij voegen aangezien dit zal niet automatisch gebeuren. Je zal hiervoor een extra premie moeten betalen bovenop deze van de brandverzekering. Onder de diefstalverzekering valt: 

 • Inbraak 
 • Gebruik van valse, gesloten of verloren sleutels
 • Binnendringen in een woning
 • Binnendringen in een woning met hulp van een derde persoon die toegang heeft tot het gebouw (normaal met een maximaal bedrag)
 • Diefstal met geweld of bedreiging op de verzekerde persoon wanneer hij zich niet op zijn domicilie bevindt in België of in het buitenland (normaal met een maximaal bedrag)
 • Beschadiging van je roerende goederen tijdens de diefstal
 • De goederen die je op vakantie meeneemt indien ze worden gestolen in je verblijfplaats. (De vergoeding is dikwijls beperkt tot bijvoorbeeld 10% tot 30% van het bedrag dat verzekerd is voor die goederen. Ook is dit beperkt tot maximaal 90 dagen per jaar en op voorwaarde dat het verblijf niet je eigendom is.)

De diefstal van huisdieren, delen van het huis, een (aanhang)wagen die in de garage staat en voorwerpen die buiten je woning staan, worden niet gedekt door de diefstalverzekering. 

Er zijn ook enkele voorwaarden waaraan je moet voldoen om een diefstalverzekering aan te vragen. Zo moet je woning regelmatig bewoond zijn (niet meer dan 90 dagen per jaar afwezig). Je zal ook beschermingsmaatregelen moeten nemen zoals sloten aan de buitendeuren. Wanneer je woning onbewoond is, moeten de deuren en ramen gesloten zijn. Het kan zijn dat de verzekeraar je verplicht een alarmsysteem te installeren en soms kun je door de installatie van een erkend alarm met het certificaat van INCERT een vermindering van de premie bekomen.