Ik bouw
Financieel

Energielening

Welke werken? 

Je kan een energielening krijgen voor volgende werken: 

 • Dak- of zoldervloerisolatie
 • Hoogrendementsbeglazing
 • Muurisolatie
 • Vloerisolatie
 • Luchtdichting en blowerdoortest
 • Energiezuinig ventilatiesysteem
 • Zuinige verwarmingsinstallatie
 • Zonnepanelen (voorwaarde: dak goed geïsoleerd en geen enkel glas)
 • Zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water
 • Relighting of relamping
 • Energieaudit (enkel in combinatie met andere maatregelen)
 • Energiezuinige huishoudtoestellen(enkel voor sociale doelgroep)
 • Energieopslagtechnieken en beheerssystemen

Bij alle werken moet het zo zijn dat deze door een aannemer zijn uitgevoerd (uitgezonderd dak- of zoldervloerisolatie). 

Voor wie? 

Prioritaire doelgroep (0% interest):

 • Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds.
 • Personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan 18.730,66 euro. Dit bedrag wordt verhoogd met 3.467,55 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is.
 • Personen die in de schuldbemiddeling zitten en hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
 • Personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen.
 • Beschermde afnemers.
 • Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen dat lager dan of gelijk is aan 31.340 euro. Dit bedrag wordt verhoogd met 1.630 euro per persoon ten laste. 

Niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (1% interest):

 • Nog tot eind 2019
 • Maximaal 15.000 euro
 • Terug te betalen op 10 jaar 

Bedrag

Je kan maximaal 15.000 euro lenen, wat in niet meer dan 4 schijven kan worden opgenomen. 

Hoe aanvragen? 

Je kan de energielening aanvragen via het Energiehuis dat voor jouw gemeente energieleningen toekent (inwoners van Linkebeek en Wezembeek-Oppem kunnen deze niet aanvragen). Op mijnenergiehuis.be kan je jouw Energiehuis opzoeken. 

Na het indienen van jouw aanvraag zal de kredietcommissie van het Energiehuis deze al dan niet goedkeuren. Indien deze wordt goedgekeurd, legt het Energiehuis de kredieten voor aan het Vlaams Energieagentschap (VEA) waarna zij binnen de week een definitieve goedkeuring geven. 

Let op: zorg dat je deze lening aanvraagt voor er een definitieve EPB-aangifte wordt ingediend. Je woning moet ook een E30 woning zijn (Bijna-energieneutraal niveau).