Ik bouw
Financieel

Fiscale aftrek

Een hypothecaire lening kan in aanmerking komen voor belastingaftrek in de vorm van een woonbonus. Sinds 2014 geldt de geïntegreerde of Vlaamse woonbonus, daarvoor was er de federale woonbonus die nog steeds geldt voor oudere hypothecaire leningen die zijn afgesloten voor de verandering plaatsvond. Je kan hiermee tot 40% belastingvermindering krijgen. 

Om aanspraak te kunnen maken op deze woonbonus moet je hypothecair krediet gewaarborgd zijn door een hypothecaire inschrijving, dienen voor je eigen woning en een looptijd hebben van minimum 10 jaar. 

Ook de schuldsaldoverzekering kan in aanmerking komen voor deze woonbonus. In de meeste gevallen is het echter zo dat je niet én het kapitaal plus intresten van het krediet én de premies van de schuldsaldoverzekering fiscaal kan benutten omdat de korf voor de woonbonus al volledig is gevuld met de hypothecaire aflossingen en intresten