Ik bouw
Financieel

Hypothecaire lening

Wat

Met een hypothecaire lening (ook wel hypotheek, woonlening of woonkrediet genoemd) kan je een woning, appartement of bouwterrein bouwen, kopen of renoveren. De bank leent je geld in ruil voor een garantie in de vorm van je woning. Een hypothecaire lening is onderworpen aan notariële- en registratiekosten. 

Via de simulatie van het woonkrediet kan je meteen zien of je al dan niet in aanmerking komt. 

Voorwaarden

Je woning moet in het Vlaamse Gewest liggen en de maximumgrenzen inzake verkoopwaarde mogen niet overschreden worden. Daarnaast moet je netto-belastbaar inkomen minimum 9.546 euro bedragen en mag een bepaald maximumbedrag niet overschrijden worden. Uiterlijk bij de ondertekening van de kredietakte mag je tevens geen volledige of gedeeltelijke volle eigendom of volledig vruchtgebruik bezitten van een bouwgrond of een andere woning en moet je voldoende solvabel zijn om het woonkrediet te kunnen afbetalen. 

Bedrag

Er wordt een krediet toegekend tot 100% met een rentevoet van 2%. 

Hoe aanvragen

Je maakt telefonisch een afspraak bij één van de provinciale kantoren van het Vlaams Woningfonds. Naar de afspraak neem je best je identiteitskaart, het laatst beschikbare aanslagbiljet, bewijsstukken i.v.m. je huidige inkomen en de gegevens van de kostprijsraming van de uit te voeren werken.