Ik bouw
Financieel

Onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting die je als eigenaar van een woning jaarlijks dient te betalen. De berekening hiervan gebeurt op basis van het kadastraal inkomen. Als je een nieuwe woning hebt, ben je de onroerende voorheffing voor de eerste keer verschuldigd voor het jaar dat volgt op het jaar van de ingebruikname.