Ik bouw
Financieel

SSV: schuldsaldoverzekering

De schuldsaldoverzekering is een levensverzekering die wordt aangegaan als waarborg voor een lening. Wanneer je overlijdt voordat je lening helemaal is terugbetaald, zal deze verzekering (een deel van) het schuldsaldo terugbetalen. Deze verzekering is niet verplicht maar wordt door de meeste kredietinstellingen wel aangeraden als het om grote bedragen gaat. 

Een schuldsaldoverzekering kan duur uitvallen aangezien men rekening houdt met de gezondheidstoestand waarin de verzekerde verkeert, alsook zijn voorgeschiedenis. De verzekeraar zal de premie (kost) van de SSV bepalen. Het bedrag van de premie hangt af van jouw hypotheeklening en overlijdensrisico (leeftijd, ziekte, roken of niet,…). Elke verzekeraar zal op zijn/haar website publiceren welke segmentatiecriteria worden gebruikt alsook waarom deze worden gehanteerd. 

Je kan ervoor kiezen om de premie in één keer te betalen (grote som in één keer) of deze te spreiden (hoger bedrag). Wanneer je kiest voor gespreide betalingen, zijn er nog twee opties. De eerste optie is die van de genivelleerde premies. Hierbij blijft de premie onveranderd en wordt deze afbetaald gedurende tweederde van de looptijd van het contract. De tweede optie is de risicopremie waarbij de premie elk jaar herberekend wordt op basis van de leeftijd en het verzekerde kapitaal.