Ik bouw
Juridisch

Aanvaarden van werken

Het al dan niet aanvaarden van de werken bestaat uit de voorlopige en definitieve oplevering. 

De voorlopige oplevering is de staat van zaken met betrekking tot de voltooiing van de werken. Je kan in dit document eventuele tekortkomingen, gebreken of andere residuele problemen melden. Hier bekijk je of de werken al dan niet correct werden uitgevoerd. Gebreken worden schriftelijk gemeld in een verslag en door alle partijen ondertekend. De aannemer beschikt daarna over een jaar om deze te verhelpen (termijn voor de definitieve oplevering). 

De definitieve oplevering is de stap waarbij je kan vaststellen of er problemen zijn ontstaan sinds de voorlopige oplevering van de werken. Deze vormt het begin van de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer (zie ‘tienjarige aansprakelijkheid’). De definitieve oplevering moet ten minste één jaar na de voorlopige oplevering plaatsvinden. 

Let er wel op dat als je de sleutels aanvaardt om je huis te bewonen vòòr de oplevering, dit geldt als stilzwijgende oplevering.