Ik bouw
Juridisch

Gemeenschappelijke muren

De meest voor de hand liggende manier van bouwen hier is dat jij en jouw buur de constructie samen financieren. Het kan echter ook voorvallen dat één iemand de muur bouwt en financiert maar er toch twee eigenaars zijn. Wanneer iemand langer dan 30 jaar gebruik maakt van de muur van de buren, dan wordt hij automatisch mede-eigenaar door verjaring. 

In sommige gevallen is het mogelijk om je buurman te verplichten samen een gemene muur te plaatsen. In (voor)steden is dit geval. Je kan je buurman daar verplichten bij te dragen aan het bouwen van een afsluiting van jullie huizen (enkel percelen voor bewoning). Je zal hoe dan ook eerst je buurman op de hoogte moeten brengen. Je kan niet een gemene muur zelf bouwen en nadien de helft van de kosten terugvragen. Als je vraag voor een gemene muur geweigerd wordt, zal je naar de vrederechter moeten gaan.