Ik bouw
Juridisch

Tienjarige aansprakelijkheid

Het Burgerlijk Wetboek bevat een speciale aansprakelijkheid voor architecten en aannemers. De tienjarige aansprakelijkheid houdt in dat de architecten en aannemers na de oplevering van het gebouw nog tien jaar verantwoordelijk zullen blijven voor ernstige gebreken aan de woning. Die gebreken kunnen zowel zichtbaar als verborgen zijn, maar moeten hoe dan ook de stabiliteit van het gebouw of van een belangrijk deel ervan in het gedrang brengen bv. scheuren in de draagmuren, vloerverzakkingen, verrotting van het dak, etc.

Deze wettelijke bepaling is van openbare orde: men kan er contractueel niet van afwijken. Het startpunt van de aansprakelijkheid kan wel bij contract worden vastgelegd. Normaal gezien vangt de termijn aan op de datum van de definitieve oplevering, maar soms wordt dit contractueel geregeld op de datum van de voorlopige oplevering. Na afloop van die termijn is de architect niet langer verantwoordelijk, zelfs niet wanneer het gebouw instort. De bewijslast van de gebreken en de vaststelling van de fout liggen bij de opdrachtgever.

Bovendien geldt een wettelijke verplichting voor architecten en aannemers om zich te verzekeren voor deze tienjarige aansprakelijkheid.