Ik bouw
Juridisch

Wet Breyne

De wet Breyne, de woningbouwwet van 9 juli 1971, biedt de bouwer van een huis en de koper van een te bouwen woning een uitgebreide bescherming op verschillende vlakken. Je kan er niet van afwijken; deze wet is dwingend. De toekomstige eigenaar moet volledige en correcte informatie krijgen. Aannemers die het label van de Charter van de Woningbouwers dragen, verbinden zich ertoe de wet Breyne na te leven. Dit zorgt voor een indicatie van betrouwbaarheid maar biedt zeker geen garantie! 

Deze wet garandeert de eigenaar onder andere volgende zaken:

  • Het voorschot mag maximaal 5% van de totale werken bedragen
  • Een duidelijk en volledig contract tussen aannemer en consument: totaalprijs, betalingsmodaliteiten, uitvoeringstermijn, vergoedingen in geval van vertraging,…
  • Het saldo is opeisbaar is gedeelten die niet hoger mogen liggen dan de prijs van de al uitgevoerde werken
  • Een vooraf vastgestelde totaalprijs en uitvoeringstermijn
  • De oplevering gebeurt in 2 fasen: een voorlopige en definitieve
  • Er is een verplichte waarborg tot 100%
  • De verkoper is niet alleen aansprakelijk voor verborgen gebreken, ook de tienjarige aansprakelijkheid voor zware en zichtbare gebreken rust op hem

De notaris en architect moeten zich ook aan een bijzondere tussenkomst en controle houden. 

De wet is van toepassing op overeenkomsten waarbij een aannemer, promotor of verkoper zich ertoe verbindt een gebouw:

  • te bouwen
  • te laten bouwen
  • te verschaffen