Ik bouw
Juridisch

Wettelijke verplichtingen

Op het bouwen van een nieuwe woning betaal je 21% btw. Verder heb je ook een omgevingsvergunning nodig die je kan aanvragen bij het Omgevingsloket. Deze krijg je als de bouwplannen aan de stedenbouwkundige vereisten voldoen. Er zijn ook enkele zaken waaraan je je moet houden op het vlak van isolatie, ventilatie,… Dit zijn de zogenaamde EPB-eisen. Deze worden steeds strenger zodat tegen 2021 alle nieuwe woningen bijna-energieneutraal (BEN) gebouwd moeten worden. Aan welke eisen je precies moet voldoen, hangt af van de bestemming van het gebouw, de aard van de werken en het jaar van de aanvraag van je stedenbouwkundige vergunning. 

Enkele bijkomende verplichtingen zijn de installatie van een regenwaterput en infiltratiesysteem, de keuring van de privé riolering voor afval- of regenwater, het plaatsen van rookmelders en het aanstellen van een veiligheidscoördinator bij de bouwwerken als er tenminste twee aannemers werken uitvoeren op dezelfde werf.