Ik bouw
Uitvoeringsdossier

Uitvoeringsdossier

Bij het bouwen van je huis is de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen slechts het begin van een hele hoop papierwerk. Eenmaal je die hebt verkregen, is het aan de architect om een uitvoeringsdossier samen te stellen. Op basis hiervan kunnen aannemers zich een idee vormen van de opdracht en zelf gepersonaliseerde offertes maken. Het lijvige bouwdossier zal steeds een aantal onderdelen bevatten.

In de eerste plaats bevat het dossier gedetailleerde bouwtekeningen en uitvoeringsontwerpplannen. Die zullen aantonen hoe het eindresultaat er moet uitzien en hoe men te werk zal gaan om dat doel te bereiken. Het plan moet met andere woorden op zo’n manier worden opgesteld dat aannemers er alle info in terugvinden die zij nodig hebben om de toekomstige woning te bouwen.

Het bestek of lastenboek is het meest uitgebreide onderdeel van het uitvoeringsdossier en bevat een administratief en een technisch gedeelte. Het administratieve gedeelte bestaat uit een opsomming van de rechten en plichten van alle betrokken partijen en details over de uitvoering van de werken. Het louter technische gedeelte van het lastenboek, het bijzonder bestek, geeft nauwkeurige, gedetailleerde en chronologische richtlijnen met betrekking tot de uit te voeren werken, de gebruikte materialen, de werking en inplanting van technieken, etc. Bij eventuele latere geschillen kan het lastenboek dienen als referentiekader om na te gaan of de aannemers hun opdracht hebben vervuld.

Recentelijk zal je in het bouwdossier ook steeds meer andere plannen en toestemmingen tegenkomen. Sommige daarvan zijn al verplicht en komen zelfs in latere fases nog terug, andere zijn gewoon nuttig. We spreken dan onder andere over veiligheids- en gezondheidsplannen, het EPB-verslag en het stabiliteitsplan. Ook de recente rol van de ventilatiecoördinator komt aan bod.

Wat tenslotte nog wordt toegevoegd aan het dossier is de zogenaamde meetstaat. Dit is een gedetailleerde oplijsting van de gebruikte materialen, de nodige hoeveelheden en de geschatte prijs. De meetstaat wordt gebruikt als vergelijkingspunt voor offertes van aannemers. Het is als dusdanig niet verplicht maar experts raden aan om steeds een meetstaat op te nemen in het uitvoeringsdossier. Zo beperk je de kans om bedrogen uit te komen wanneer aannemers hun kostprijzen voorstellen.