Ik bouw
Uitvoeringsdossier

Administratief lastenboek

Het administratieve gedeelte van een lastenboek bestaat uit een opsomming van de rechten en plichten van alle betrokken partijen en details over de uitvoering van de werken. Je vindt er onder andere volgende zaken in terug.

Tijd

De data waarop verschillende fases van het bouwproject van start gaan of zouden moeten van start gaan. Ook de termijnen waarbinnen men werken tracht uit te voeren en waarbinnen men aan bepaalde voorwaarden moet voldoen staan er genoteerd.

Kostprijs

De prijzen en lonen van de verschillende onderdelen, materialen, aannemers en andere partners. In het administratieve gedeelte van het lastenboek schat men de totale kost van het project, eventueel onderverdeeld in fases en onderwerpen. Even belangrijk als wat wel is inbegrepen in de kosten, is natuurlijk wat er niet is inbegrepen. De kosten voor de afwerking en het interieur van de woning zijn dikwijls niet in het overzicht opgenomen.

Overeenkomsten

De modaliteiten en details van de contracten. Het boek bevat een beschrijving van de effectieve rechten en plichten van de verschillende betrokken personen, zoals de opdrachtgever, de aannemers en de architect.

Verplichtingen

De voorwaarden en maatregelen die gelden ten opzichte van de uitvoering van de werken: veiligheidsvoorwaarden, kwaliteitsstandaarden, toegankelijkheid, etc. Wat sinds kort zeker niet mag worden vergeten in het lastenboek zijn de EPB-eisen. Men kan eventueel zelfs een – onderbouwde – schatting doen naar het E-peil, gebaseerd op de isolatiematerialen etc.