Ik bouw
Uitvoeringsdossier

Architect

Iedereen die geïnteresseerd is om te bouwen of verbouwen gaat op zoek naar een architect. Maar waarom precies? Wat is de rol van de architect in jouw bouwproject? Hij speelt niet enkel een belangrijke rol in het ontwerpen van je droomhuis maar blijft van start tot finish je voornaamste partner bij administratie, vragen en problemen. Hij is niet enkel het artistieke brein achter het design van een gebouw, maar ook je grootste bron van informatie.

De term architect is al van in de oudheid in geschriften terug te vinden. Ook het beroep kent een heel lange geschiedenis. Doorheen de jaren is het geëvolueerd van een losse beschrijving naar een volwaardig beroep dat enkel uitgeoefend wordt door hooggeschoolde, erkende deskundigen.

Een gediplomeerd architect heeft een studie van vijf jaar achter de rug vooraleer hij in zijn sector aan de slag kan gaan. Eerst moet hij een twee jaar durende stage doorlopen waar de praktische vaardigheden en theoretische kennis worden bijgeschaafd. Na afloop volgt er een inschrijving bij de Orde van Architecten. Vanaf dan kunnen we spreken van een volwaardige architect.

De titel van architect is wettelijk beschermd door de wet op de Bescherming van de Titel en het Beroep van Architect. Om zichzelf te beschermen tegen schadeclaims is hij verder ook verplicht een verzekering af te sluiten voor beroepsaansprakelijkheid.