Ik bouw
Uitvoeringsdossier

Beperkingen

In Vlaanderen worden er een aantal beperkingen opgelegd met betrekking tot het reproduceren en verspreiden van bouwplannen en tekeningen. Enerzijds moet de privacywetgeving in acht worden genomen ten aanzien van de bouwer, maar anderzijds maken tekeningen ook onderdeel uit van de intellectuele eigendom van de auteur.

Gedurende een periode van 70 jaar zal de auteur van de plannen kunnen genieten van de bescherming van het auteursrecht. Eenmaal Die periode is verstreken zal het terechtkomen in het openbaar domein. Binnen deze termijn zal er toestemming moeten worden gevraagd aan de auteur, vaak dus de architect, of zijn erfgenamen. Wanneer geen toestemming kan worden verkregen kan men reproducties maken onder strenge voorwaarden en enkel wanneer dit voor privédoeleinden of wetenschappelijk onderzoek is bestemd.

In het kader van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan enkel de eigenaar een kopie verkrijgen van het volledige bouwdossier wanneer hij verklaart dit te doen op eer, en na het verleggen van zijn titel. Niet-eigenaars kunnen het dossier enkel inkijken.

Ter uitzondering kunnen de rechten van het bouwplan ook worden overgedragen aan de opdrachtgever. Dit kan bij loutere overeenkomst mits aan enkele voorwaarden is voldaan.