Ik bouw
Uitvoeringsdossier

Grondplan

Een grondplan is het bovenaanzicht van het huis. Op het plan vindt men de onderverdeling van het huis, hoe de kamers zich ten opzichte van elkaar verhoudingen en wat hun uiteindelijke bestemming is. In grote lijnen kan je er ontdekken wat de indeling en het meubilair zal of kan worden. Over het hele plan worden duidelijk de afmetingen gegeven van de muren. Bij een verdiepingsplan gebeurt hetzelfde voor de verdiepingen, mits eventuele aanduiding van hoe het dak loopt. 

grondplan